Texty písní Kate Nash Made Of Bricks Skeleton Song

Skeleton Song

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Skeleton you are my friend
But you are made of bone
And you have got no flesh and blood
Running through you to help protect the bone

Skeleton we have been friends for years
And you have seen me through some trials
And tribulations and some tears
But everybody thinks I'm weird

And I should have known
That it wouldn't be long
Until you, you've got me standing in an awkward position
With unwanted attention and a need for explanation
And it's not that I'm letting go of you
But I don't know what to do

Skeleton we are so close
But you have got no body
So why do you insist on wearing clothes
Skeleton when we were young
It was easy
Even though the other kids
They would tease me
But I was only seven I had you
But now I'm twenty-two

And now it's different, when I take you out
And you, you've got me standing in an awkward position
With unwanted attention and a need for explanation
And it's not that I'm letting go of you
But I don't know what to do

'Cause sometimes at night,
I dream of the most terrible things
I take a hammer and I creep out of bed
And I raise it high
And I smash your head
Fibular and tubular
And ribs and cages, too
In fact, while I'm here
I'll smash the whole of you

Smaaaaaaaaaaash !
But Skeleton, you are my friend
And I could never bring your life to an end
Yes Skeleton you are, you are my friend
And I will be there for you until the end
And even though, when I take you out
You've got me, you've got me standing in an awkward position
With unwanted attention and a need for explanation
I could, I could never let you go
And that is all I know
And that is all I know
And that is all I, that is all I know
And that is all I know, know
Kostlivče, jsi můj kamarád
ale jsi z kostí
a nemáš žádné maso ani krev
uvnitř, aby něco chránilo kosti

Kostlivče, jsme přátelé už roky
A viděl jsi mě, nějaká má trápení
strasti a taky slzy
Ale každý si myslí, že jsem divná

A měla bych vědět
že nepotrvá dlouho
než mě vystavíš trapné situaci
nechtěné pozornosti a potřebě po vysvětlení
A ne že bych na tebe zapomínala
ale nevím, co mám dělat

Kostlivče, jsme si tak blízcí
Jenže nemáš žádné tělo
Tak proč trváš na tom, že budeš nosit oblečení
Kostlivče, když jsme byli mladí
Bylo to jednoduché
i přesto, že mě ostatní děti
škádlily
Ale bylo mi jen sedm a měla jsem tebe
Ale teď už mi je dvacet dva

A je to jiné, když tě teď vezmu ven
A ty mě stavíš do trapné pozice
s nechtěnou pozorností a potřebou po vysvětlení
A ne že bych na tebe zapomínala
ale nevím, co mám dělat

Protože někdy v noci
mám sny o těch nejstrašnějších věcech
Vezmu si palici a vyplížím se z postele
Zvednu ji vysoko
A rozmlátím ti hlavu
kosti lýtkové i tubulární
a taky žebra
Vlastně, když už jsem v tom
Rozmlátím tě celého

tříííííííísk
Jenže kostlivče, jsi můj kamarád
A já bych nikdy nemohla ukončit tvůj život
Ano kostlivče, jsi můj kamarád
A já tady pro tebe budu až do konce
A i přesto, že když tě vezmu ven,
Stavíš mě do trapné pozice
s nechtěnou pozorností a potřebou po vysvětlení
Nemůžu tě nechat odejít
A to je jediné, co vím
A to je jediné, co vím
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy