Texty písní Katharine McPhee Unbroken Unbroken

Unbroken

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I lay beside you; I can't sleep
And you don't even know about me
My back is turned a world away
And you don't even know
These tears are falling
And all my life, and all this time
My love for you has added up to this
It's unbroken, unbroken, unbroken

I've lost your thousand silent screams
I'm coming down this brutal mountain
I'm ready here to try again
Standing in the light from the darkness
And all my life and all my time
And all the hurting and all the working
It somehow made me stronger in the end
It's unbroken, unbroken, unbroken
It's unbroken, unbroken, unbroken

And all my life and all this time
And all the prayin' and all the meeting
And all the beating, it somehow makes us better in the end
It's unbroken, unbroken, unbroken
It's unbroken, unbroken, unbroken
It's unbroken, unbroken, unbroken
It's unbroken, unbroken, unbroken
Ležím vedľa teba, nemôžem zaspať
A ty o mne ani nevieš
Môj chrbát sa odvrátil od svetu
A ty to ani nevieš
Tieto slzy padajú dole
A po celý môj život, a po celý čas
Moja láska k tebe pribúdala
Je nenarušená, nenarušená, nenarušená

Stratila som tisíc tichých výkrikov
Prechádzam týmto hrozným pohorím
Som tu, aby som to znova skúsila
Staviam sa z temnoty do svetla
A celý môj život a celý môj čas
A celá tá bolesť a celá tá práca
Je to niečo, čo ma na konci urobilo silnou
Je to nenarušené, nenarušené, nenarušené
Je to nenarušené, nenarušené, nenarušené

A celý môj život a celý môj čas
A všetky tie modlitby a všetky tie stretnutia
A všetok ten tlkot, nejako to nás na konci
polepšilo
Je to nenarušené, nenarušené, nenarušené
Je to nenarušené, nenarušené, nenarušené
Je to nenarušené, nenarušené, nenarušené
Je to nenarušené, nenarušené, nenarušené
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy