Texty písní Keith Urban Defying Gravity Thank You

Thank You

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

There were nights where I was sure
I wouldn't see the morning sun
And there were days that seemed so dark
I couldn't wait for night to come
I couldn't stand to think about how
My life used to be
And how without a single warning
It all slipped away from me
Like a fool I thought I could fight
The shadows on my own
To the dark I was no stranger
But this was stronger than I'd known
And by the time I knew that I was too deep I'd gone too far
And the light that used to guide me
Had faded from my heart
And I found myself in places I thought I'd never go
Surrounded by stangers I was so far away from home
And I don't know how you found me
All I know is I owe you everything
Yes I do

[Chorus]
And I thank you for my heart
I thank you for my life
And I thank god for grace and mercy
And that you became my wife
I'm seeing for the first time
The stars, the sun and moon
But they've got nothing on the power
Of this love I have for you
And I thank you, thank you

Now people say they'll never stand beside you
They swear they never leave
But when the rain started falling
You know it only fell on me
When all I felt was so much pain and guilt and shame
I couldn't even as for help
I don't know if I believe in other lives
But when you came
There was something so familar
About the way you said my name
And the whole world started turning
And I swear that I'd been born againbrand new
And it's all because of you

[Chorus]

And I've seen so many things
That I just can't explain
But the miracle of miracles is how
With your love I was saved

[Chorus]

And I thank you for my heart
I thank you for my life
I thank god for grace and mercy
And that you became my wife
The day I started breathing
Was the day you took my hand
And 'til the day I die
Baby
I'll forever be your man
And I thank you, I thank you
Byly noci kdy jsem si byl jistý
že neuvidím ranní slunce
A byly dny které mi připadaly tak tmvé
Nemohl jsem čekat než příjde noc
Nemohl jsem ustát myšlenku jaký
můj život bývával
A jak bez jediného varování
to všechno proklouzlo ode mě
Jako hlupák jsem si myslel že mohu bojovat
se stíny sám
K temnu jsem nebyl žádný cizinec
Ale tohle bylo silnější než jsem věděl
A postupem času jsem věděl že jsem byl tak hlubokože bych zašel moc daleko
A to světlo které bývávalo mým průvodcem
Pohaslo z mého srdce
A našel jsem se v těch místech o kterých jsem si myslel že nikdy nepůjdu
Obklopený cizincema, byl jsem moc daleko od domova
A nevím jak jsi mě našel
Vše co vím je že ti dlužím všechno
Ano, dlužím

A děkuji ti ze srdce
Děkuji ti za můj život
A děkuji bohu za milost a soucit
a za to že ses stala mou ženou
Já vidím poprvé
Hvězdy, slunce a měsíc
Ale nemají nic v moci
lásky kterou k tobě mám
A já ti děkuji, děkuji

Lidi říkají že se za tebe nikdy nepostaví
Přísahali že nikdy neodejdou
Ale když se déšt´ spustil
Víš že padal jenom na mně
Když vše co jsem cítil bylo tolik bolesti a viny a studu
Nemohl jsem ani poprosit o pomoc
Nevím jestli věřím v jiné životy
Ale když jsi přišel
Bylo tam něco tak povědomého
na tom jak jsi řekla mé jméno
A celý svět se začal otáčet
A přísahám že jsem byl zbrusu nově narozen
A to celý díky tobě

refrén

A viděl jsem tolik věcí
ketré prostě nemohu vysvětlit
Ale zázrak zázraku je jak
jsem byl tvou láskou zachráněn

refrén

A děkuji ti ze srdce
Děkuji ti za můj život
A děkuji bohu za milost a soucit
a za to že ses stala mou ženou
Ten den kdy jsem začal dýchat
Byl den kdy jsi mi vzala ruku
a nadosmrti
zlato
Budu navždy tvým mužem
A děkuji ti, děkuji ti
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy