Texty písní Key of Awesome Glitter Puke

Glitter Puke

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

KE$HA:
Wake up in the morning looking greener than Shrek

(SHRECK:
Wher's that donkey?)

KE$HA:
Sleeping in a tub can really me$$ up your neck
Before I leave, I $top and vomit up tequila and glitter
It seems I'm spending every morning with my head in the s
ter

Got vomit up in my hair (hair)
But I'm way too $ick to care (care)
Now I'm falling down the $tairs
I-I-I pull myself off the floor (floor)
And I'm almost out the door (door)
But my family's waiting for me

Oh crap, not again it's an inervention
It's cool, I'm fine, I can stop it any time

DAD:
That's a lie, you won't try
Now you've made your mother cry
Look!

MOM:
(Crying) Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh

KE$HA:
I'm out of here, this is queer
I just drink a couple beer

MOM:
Don't leave, we love you
We even hired Dr. Drew

DR. DREW:
This pattern needs to end

KE$HA:
I think I've got to puke again
Oh, oh, oh, *barf
*
So I decide to stay, but my head Is still reeling
Then they go down the line talkin' 'bout their feelings

BROTHER:
It makes me sad when I see you brush your teeth with jack
I'll say you borrowed my girl bike and never gave it back

DAD:
Stop showing off your but (but)
You're making young girls act like sluts (sluts)
And you're starting to get a beer gut, beer gut

DR. DREW:
This behavior Is a dead end
And P-Diddy Is not your friend
You'll end up like Lindsay Lohan
L-L-L-L-Lohan

KE$HA:
This Is whack, I feel trapped

DR. DREW:
We want the old Kesha back

KE$HA:
Screw you Dr. Drew and your stupid camera crew

MOM:
Hey you don't have to shout
We're just trying to help you out

MOM, DAD, BROTHER:
(Crying) Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh

KE$HA:
Ok, it's time you know
This Is just a video
I don't drink or pee in $ink$
It's what I want my fan$ to think
It's all an act, and in fact
It's even in my contract

MOM, DAD, BROTHER:
Oh, oh, oh, oh
Oh, we didn't know
Oh

KE$HA:
Ha ha ha ha
Oh... god...
KE $ HA:
Probudit se ráno hledá zelenější než Shrek

(Shreck:
Whera je to osel?)

KE $ HA:
Spaní ve vaně může opravdu mi $ $ váš krk
Než odejdu, jsem $ horní a zvracet tequila a třpytky
Zdá se, že jsem trávil každé ráno s hlavou v y
ter

Dostal zvracet ve vlasech (vlasy)
Ale já jsem příliš $ ick na péči (péče)
Teď padám dolů $ tairs
Já-já-já jsem vytáhnout od podlahy (podlaha)
A já jsem skoro ven ze dveří (dveře)
Ale moje rodina na mě čeká

Ale hovno, není zase je to inervention
To je v pohodě, jsem v pořádku, mohu zastavit kdykoliv

DAD:
To je lež, nebudete snažit
Teď jste provedli svou matku plakat
Podívejte se!

MOM:
(Pláč) Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh

KE $ HA:
Jsem odsud, to je divný
Jen jsem pít pivo pár

MOM:
Nenechávejte, máme vás rádi
Máme dokonce najal Dr. Drew

DR. Drew:
Tento vzor musí do konce

KE $ HA:
Myslím, že jsem se dostal do zvracet znovu
Oh, oh, oh, * blít

* Tak jsem se rozhodl zůstat, ale moje hlava je stále ještě vzpamatovává
Pak jdou podle plánu Talkin '' záchvat své pocity

BROTHER:
To je mi smutno, když vidím, si čistíte zuby s jack
Řeknu vám půjčil moje holka na kole a nikdy ho dal zpátky

DAD:
Stop odiv své, ale (ale)
Děláš mladé dívky chovají jako děvky (děvky)
A vy začínáte si pivní mozol, pivní mozol

DR. Drew:
Toto chování je ve slepé uličce
A P-Diddy Není váš přítel
Skončíš jako Lindsay Lohan
L-L-L-L-Lohan

KE $ HA:
Toto je rána, cítím se v pasti

DR. Drew:
Chceme, aby se staré Kesha zpět

KE $ HA:
Polib si Dr. Drew a vaše stupidní kamera posádky

MOM:
Hej nemusíte křičet
Jsme jen snaží, aby vám pomohl ven

Mami, tati, BROTHER:
(Pláč) Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh

KE $ HA:
Ok, je čas víš
To je jen video
Nepiju ani čůrat v $ $ inkoustu
To je to, co já chci, aby mé fanoušek $ myslet
Je to všechno akt, a ve skutečnosti
Je to dokonce v mé smlouvě

Mami, tati, BROTHER:
Oh, oh, oh, oh
Oh, my jsme nevěděli,
Ó

KE $ HA:
Ha ha ha ha
Oh ... boha ...

Interpret

  • Interpret Key of Awesome
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy