Texty písní Kid Cudi Man on the moon II: The legend of Mr. Rager Scott Mescudi Vs The World lyrics

Scott Mescudi Vs The World lyrics

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

What up? How is everyone doing?
You are now in the World I am ruling
Take a minute to adjust for the wonderous
Clusterf-ck of fun and enchantment
I promise you some Generation Next shit
Speak for the seller who I left with
Parallel levels in the dark, dark place
Tripped all you n-ggas to a dark, dark fate
The guy that you are with a smile up on my face
As the sun kisses us on the foreheads gently
Gentle with the drugs, heavy with the love
I'ma spit this on stage, watch models fill my club.
G4 flights, now we're off to Australia
I wanna see more of the World,
These are more than just words, these are facts from a winner

This is a journey, into the horizon
Hope you can see that, if it's real to you
We can meet on the other side,
On the other side
Ayee
This is a journey, into the horizon
Hope you can see that, if it's real to you
Then we can meet on the other side,
On the other side

What up? How is everyone feeling?
I hope you understand what you're hearing
Take a minute to roll up for the wonderous
Clusterf-ck of darkness and evil
I will play the Yin and the Yang for ya
And my jeans will be off with the little skinnies
Upgraded, fitted into the T
Work hard, making sure I don't become a memory
Hard to press on when the memories remember me
And they always find the perfect moment
High speed. I'm a minimal slum.
Lost in the wind, I've lost all my friends
Maybe they were never meant to be acquainted
Money seems to make everything tainted
Everybody mad cause they stuck.
One less.
Took what I wanted and I did it all blunted.
Oh oh

This is a journey, into the horizon
Hope you can see that.
If it's real to you,
We can meet on the other side.
On the other side.
Ayee
This is a journey, into the horizon
Hope you can see that, if it's real to you
Then we can meet on the other side,
On the other side

This is a journey, into the horizon
Hope you can see that.
If it's real to you
We can meet on the other side.
On the other side.
This is a journey, into the horizon
Hope you can see that.
If it's real to you
Then we can meet on the other side.
On the other side.
Co se děje? Jak se všichni dělají?
Nacházíte se nyní ve světě jsem vládnoucí
Take minutu nastavit pro wonderous
Clusterf-ck zábavy a okouzlení
Slibuji vám některé Generation Next hovno
Mluvit za prodejce, který jsem odešel s
Paralelní úrovně v temné místo
Zareagoval vše, co n-ggas na tmavé, tmavé osud
Ten chlápek, že jste s úsměvem se na mé tváři
Jako slunce políbí nás na čelech opatrně
Jemný s drogami, prosycený láskou
Jsem plivat to na jevišti, dívat se na modely vyplnit můj klub.
G4 lety, teď jsme pryč do Austrálie
Chci vidět více of the World,
Jedná se o více než pouhá slova, to jsou fakta od vítěze

To je cesta, na obzoru
Doufám, že vidíte, že pokud je to reálné, aby vás
Můžeme se setkat na druhé straně,
Na druhé straně
Ayee
To je cesta, na obzoru
Doufám, že vidíte, že pokud je to reálné, aby vás
Pak se můžeme setkat na druhé straně,
Na druhé straně

Co se děje? Jak se všichni cítí?
Doufám, že chápete, co slyšíte
Se chvíli válet se na wonderous
Clusterf-ck tmy a zla
Budu hrát Yin a Yang pro tebe
A moje džíny budou pryč s malou skinnies
Nadstandardní, zapadl do T
Tvrdě pracovat, ujistěte se nemám stát paměti
Těžko tisku o tom, kdy vzpomínky zapamatovat
A vždy najít ten správný okamžik
Vysoká rychlost. Jsem minimální slum.
Ztratil ve větru, jsem ztratil všechny kamarády
Možná, že oni byli nikdy chtěl být seznámen
Peníze Zdá se, že všechno poskvrněný
Všichni šílence, protože oni přilepená.
Jeden méně.
Vzal, co jsem chtěl a udělal jsem to všechno otupené.
Oh oh

To je cesta, na obzoru
Doufám, že vidíte, že.
Pokud je to pravda pro vás,
Můžeme se setkat na druhé straně.
Na druhé straně.
Ayee
To je cesta, na obzoru
Doufám, že vidíte, že pokud je to reálné, aby vás
Pak se můžeme setkat na druhé straně,
Na druhé straně

To je cesta, na obzoru
Doufám, že vidíte, že.
Jestli je to reálné, aby vás
Můžeme se setkat na druhé straně.
Na druhé straně.
To je cesta, na obzoru
Doufám, že vidíte, že.
Jestli je to reálné, aby vás
Pak se můžeme setkat na druhé straně.
Na druhé straně.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy