Texty písní Killswitch Engage Alive Or Just Breathing My Last Serenade

My Last Serenade

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

This revelation is the death of ignorance
Tangled in a state of suffocation
Slave to self righteousness
Damnation is on your lips
From sorrow to serenity, the truth is absolution,
From sorrow to serenity, its on your head
This is my last serenade
I feel you as you fall away
This is my last serenade
From yourself you can't run away
It's your choice, point the finger
But it's on your head
Your destination is a choice within yourself
Will you rise or become a slave
To self righteousness
Open up your heart and gaze within
Tohle odhalení je smrt neznalosti
komplikovaná ve státé udušení
otrok vlastní spravedlivosti
zatracení je na tvých rtech
ze zármutku ke klidu, pravda je rozhřešení,
ze zármutku ke klidu, je to na tvé hlavě,
tohle je moje poslední serenáda,
cítím tě jak mizíš pryč,
tohle je moje poslední serenáda,
od sebe nemůže utíkat pryč
je to tvá volba, ukaž prstem,
ale je to tvá hlava,
tvůj cíl je volba uvnitř sebe,
vzrosteš nebo se staneš otrokem
svojí spravedlnosti
otevři své srdce a koukej se dovnitř
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy