Texty písní Killswitch Engage As Daylight Dies For You

For You

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

The finest parts of me,
are only shades of you.
To put aside the ties that bind
is the goal of man.

I give my word
to stand the test of time.
No more wasted days
The past must perish

The line is drawn
I pledge my devotion
There is no turning back
This heart is yours
I sacrifice for you (FOR YOU 2x)

This is immortal

The finest parts of me
are only shades of you.
With each passing day
this heart is endless.
No more wasted time
We are immortal

The line is drawn
I pledge my devotion
There is no turning back
This heart is yours
I sacrifice for you (FOR YOU 2x)

This is the everlasting
This is immortal

Your words, are my inspiration
Your life, the image of perfection
For all you are, for all you´ve done
stands to be in a reflection

The line is drawn
I pledge my devotion
There is no turning back
My heart is yours
I sacrifice for you (FOR YOU 2x)

This is the everlasting
This is immortal
Nejlepší část mě,
je jen stínem té tvojí
Odložit ty pouta která nás drží,
je cílem člověka

Dám svoje slovo
že přestojím všechny testy času
Řádné další promarněné dny
Ta minulost musí zahynout

Ta linka vede
Slibuji svoji oddanost
Není žádné cesty zpět
Tohle srdce je tvoje
Obětuji se pro tebe (PRO TEBE)

Tohle je nesmrtelné

Ta nejlepší část mě,
je jen stínem té tvojí
Z každým dalším dnem
tohle srdce je nekonečné.
Žádný další promarněný čas
My jsme nesmrtelní

Ta linka vede
Slibuji svoji oddanost
Není žádné cesty zpět
Tohle srdce je tvoje
Obětuji se pro tebe (PRO TEBE)

Tohle je věčné
Tohle je nesmrtelné

Tvoje slova jsou mojí inspirací
Tvůj život, ta vize dokonalosti
Pro vše co jsi, pro vše co jsi udělala
zůstaň být odrazem

Ta linka vede
Slibuji svoji oddanost
Není žádné cesty zpět
Tohle srdce je tvoje
Obětuji se pro tebe (PRO TEBE)

Tohle je věčné
Tohle je nesmrtelné
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy