Texty písní King Diamond Conspiracy At The Graves

At The Graves

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Missy I miss You so. Oh little Sister
I wish You'd come back to Me
and sit by My side
We'd laugh and we'd play again,
if only You'll try
You know "THEY" would show the way
From the other side
Rise from Your grave little Sister

Rise... Rise...
Rise My friends... Rise
Spirits rising from their grave
Burning shadows in the dead of night
Icy fingers all over My hand
Try to make Me understand
Finally we have returned... All of us

Missy is that You, come closer
Spirits rising from their grave
Everywhere that ghostly stare
Icy fingers all over My hand
Lead me back to where she stands
"THEY" are back to share My life...
"THEY" are back

Guitar solo ANDY, Guitar solo PETE

Missy come, come with Me,
there are things I must know
How did you get here,
where's the door to the other side
Missy: Beyond the graves lies the gate
the gate that leads to the dead
We have to leave before the dawn
if not by the sun we will burn

Spirits rising from their grave
soon the dawn will chase the dark away
Icy fingers all over My hand
Lead Me back to where "THEY" stand
Am I glad You have returned... All of you

Guitar solo PETE

Do You remember when Grandmother said
she heard "THEM" sing
I've heard "THEM" too
and I really wish I could hear "THEM" again
Missy: In Your mind You'll hear "THEM"
sing every night at the graves
we have to leave before the dawn
if not by the sun we will burn, now sing
Show Your powers onto Me
Missy tak mi chybíš, oh malá sestřičko
Kéž by ses ke mně vrátila
a sedla si po mém boku
Zase by sme se smáli a hráli si,
kdyby ses jen pokusila
víš, že "ONI" by ukázali cestu
z druhé strany
povstaň ze svého hrobu malá sestřičko

Povstaňte...Povstaňte...
Povstaňte mí přátelé...Povstaňte
Duchové vstávající z hrobů
Hořící stíny uprostřed mrtvé noci
Ledové prsty všude kolem mé hlavy
pokouší se o to, abych porozuměl
Konečně jsme se vrátili...všichni

Missy, jsi to ty, pojď blíž
Duchové vstávající z hrobů
Všude to strašlivé zírání
Ledové prsty všude kolem mé hlavy
Zaveďte mě zpět tam, kde stojí
"ONI" jsou zpět aby sdíleli můj život...
"ONI" jsou zpět

Guitar solo ANDY, Guitar solo PETE

Missy pojď, pojď se mnou,
jsou věci které musím vědět
Jak ses sem dostala,
kde jsou dveře na druhou stranu
Missy:Za hroby je brána,
brána která vede k mrtvým
Musíme utéct před úsvitem,
jestli ne tak na slunci shoříme

Duchové vstávající z hrobů
Brzy úsvit zažene tmu pryč
Ledové prsty všude kolem mé hlavy
Zaveď mě zpět tam, kde stojí "ONI"
Jsem rád že jste se vrátili...všichni

Guitar solo PETE

Pamatuješ jak babička říkala,
že "JE" slyší zpívat
Slyšel jsem je taky
a přál bych si abych je mohl slyšet znovu
Missy: Ve své mysli je uslyšíš
zpívat každou noc když budeš u hrobů
Musíme utéct před úsvitem,
jestli ne tak na slunci shoříme, teď zpívej
Ukaž mi své síly
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy