Texty písní King Diamond The Graveyard Waiting

Waiting

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

SOLO: Andy

Just after midnight, they are bringing me my pills
Just after midnight, lights are out... at Black Hill
But they don't know me... they don't know me at all
Tonight pills will be chills will be kills

Waiting in the dark, I cannot take another night
Waiting in the dark, I cannot take it anymore

If I don't take my medication,
they will all be here
But I think I fooled them, I think...
I'm in the clear
"Nursie" doesn't know... this is her last night
She even brought the key, that's gonna set me free

Waiting in the dark, I cannot take another night
Waiting in the dark, I cannot take it anymore

Tonight I'm taking her instead
My hands are so much stronger
Than her isty-bitsy little head

SOLO: Herb

Empty eyes are staring at the wall
I cannot hear her breathing anymore

SOLO: Herb

I'm looking for the key in her hand
That bluish little hand

Running through the empty halls of this forgotten place
Unlocking doors... that never open
But now I've got the key... the key to freedom
And I'm unlocking doors that never should be opened

Waiting in the dark, I cannot take another night
Waiting in the dark, I cannot take it anymore

6, 6, 6 miles... I've been running through the woods
6, 6, 6 miles... and now before me, the cemetery gates

I climb the gate between life and death
I walk upon the moolit graves
I'm home
SOLO: Andy

Hned po půlnoci mi nesou moje léky
Hned po půlnoci se zhasínají světla...v Black Hill
Ale oni mě neznají...vůbec mě neznají
Dnes večer se místo prášků bude zabíjet

Čekám ve tmě, další noc už nevydržím
Čekám ve tmě, už to prostě nevydržím

Když si nevezmu svoje léky,
tak jsou hned všichni tady
Ale myslím že jsem je převezl,
myslím...že to nejhorší už mám zasebou
"Sestřička" netuší...že tohle je její poslední noc
Dokonce přinesla klíč, který mě osvobodí

Čekám ve tmě, další noc už nevydržím
Čekám ve tmě, už to prostě nevydržím

Dnes večer si to vyměníme
Moje ruce jsou mnohem silnější
než ta její maličká hlava

SOLO: Herb

Prázdné oči zírají na zeď
Už ji neslyším dýchat

SOLO: Herb

Hledám klíč v její ruce
v té malé namodralé ruce

Běžím prázdnými chodbami tohoto zapomenutého místa
Odemykám dveře...které se nikdy neotvírají
Ale teď mám klíč, klíč ke svobodě
A odemykám dveře, které nikdy neměly být otevřeny

Čekám ve tmě, další noc už nevydržím
Čekám ve tmě, už to prostě nevydržím

6, 6, 6 mil... jsem běžel lesem
6, 6, 6 mil... a teď je předemnou hřbitovní brána

Přelézám zeď mezi životem a smrtí
Procházím měsícem osvětlenými hroby
Jsem doma
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy