Texty písní Kiss Music From The Elder A World Without Heroes

A World Without Heroes

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

A world without heroes
Is like a world without sun
You can't look up to anyone
Without heroes

And a world without heroes
Is like a never ending race
Is like a time without a place
A pointless thing devoid of grace

Where you don't know what you're after
Or if something's after you
And you don't know why you don't know
In a world without heroes

In a world without dreams
Things are no more than they seem
And a world without heroes
Is like a bird without wings
Or a bell that never rings
Just a sad and useless thing

Where you don't know what you're after
Or if something's after you
And you don't know why you don't know

In a world without heroes
There's nothing to be
It's no place for me
Svět bez hrdinů
je jako svět bez slunce


A svět bez hrdinů
Je jako nikdy nekončící závod
Je jako čas bez místa
Zbytečný svět bez hrdinů
Je jako svět bez slunce
Nemůžeš na nikoho vzhlédnout
Věc zbavená půvabu

Tam kde nevíš, co pronásleduješ
Nebo jestli něco pronásleduje tebe
A nevíš, proč nevíš
Ve světe bez hrdinů

Ve světě bez snů
Věci nejsou nic víc než se zdají
A ve světě bez hrdinů
Je jako pták bez křídel
Nebo zvonek, který nikdy nezvoní
Jen smutná a zbytečná věc

Tam, kde nevíš, co pronásleduješ
Nebo jestli něco pronásleduje tebe
A nevíš, proč nevím

Ve světě bez hrdinů
Tam nic není
To není místo pro mě
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy