Texty písní Kiss Psycho Circus Within

Within

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Cry without tears
See without sight
Night without day
And every day's black as the night

Fly without wings
Feel without touch
Touch without feel
And everywhere nothing is real

I wanna see from within
I wanna be where I've been
I want a truth not a lie
I wanna live 'fore I die

Life without death
World without end
Sleep without dreams
And nothing is quite what it seems

I want something more than you'll know
Follow myself and go where you can never go
And I see though my eyes are closed

I wanna see from within
(Cry without tears)
I wanna be where I've been
(See without sight)
I want a truth not a lie
(Night without day)
I wanna live 'fore I die
(And everywhere nothing is real)
(Touch without feel and everywhere nothing is real)

Inside you without your blessing
Inside me is me confessing
Outside you is outside me
And inside there is no guarantee

I wanna see from within
I wanna be where I've been
I want a truth not a lie
I wanna live 'fore I die

I wanna see from within
(Life without death)
I wanna be where I've been
(World without end)
I want a truth not a lie
(Sleep without dreams)
I wanna live 'fore I die
(And nothing is quite what it seems)

I want something more than you'll know
Follow myself and go where you can never go

Cry without tears
Night without day
Plakat bez slz
Viz bez zraku
Noc bez dne
A každý den je černý jako noc

Létat bez křídel
Feel bez dotykové
Touch bez pocit
A všude nic není reálné

Chci vidět zevnitř
Chci být tam, kde jsem byl
Chci pravdu, není to lež
Chci žít 'popředí zemřu

Život bez smrti
Svět bez konce
Spánku beze snů
A nic není úplně jak se zdá

Chci něco víc, než budete vědět
Postupujte podle sebe a jít tam, kam si můžete jít nikdy
A vidím, když moje oči jsou zavřené

Chci vidět zevnitř
(Pláč bez slz)
Chci být tam, kde jsem byl
(Viz bez zraku)
Chci pravdu, není to lež
(Noc bez den)
Chci žít 'popředí zemřu
(A všude nic není skutečné)
(Touch bez cítit všude a nic není skutečné)

Uvnitř vás bez vašeho požehnání
Uvnitř mě je mi přizná
Venku si je mimo mě
A uvnitř není žádná záruka,

Chci vidět zevnitř
Chci být tam, kde jsem byl
Chci pravdu, není to lež
Chci žít 'popředí zemřu

Chci vidět zevnitř
(Život bez smrti)
Chci být tam, kde jsem byl
(Svět bez konce)
Chci pravdu, není to lež
(režim spánku beze snů)
Chci žít 'popředí zemřu
(A nic není úplně jak se zdá)

Chci něco víc, než budete vědět
Postupujte podle sebe a jít tam, kam si můžete jít nikdy

Plakat bez slz
Noc bez dne
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy