Texty písní Krystal Meyers Dying For A Heart Live

Live

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Another sinking sun
And I am filled with worry
With every morning comes
Uncharted territory
Am I too young and restless
To live the way the fearless do?

I think it’s time I start to...
Live
Unafraid of tomorrow
Live
Knowing You’re in control
Live
This life wasn’t made to waste away
I wanna live

Take my concerns and cares
Give me new revival
I may be breathin’ air
But You’re my soul survival
I wanna know the freedom
That can only come from You

I’m so tired of waiting
There’s no more time to lose
So give me strength to move
To live
Další západ slunce
A já jsem plná obav
S každým přicházejícím ránem
Nezmapované území
A jsem tak mladá a nepokojná
Abych žila život, co mě udělá odvážnou?

Myslím, že je čas začít...
Žít
Nebát se zítřku
Žít
Vědět, že jsem pod kontrolou
Žít
Tento život nebyl stvořen pro promrhání
Chci žít

Vem mé znepokojení a obavy
Znovu mě obnov
Možná se mohu stát vzduchem pro dýchání
Ale Ty jsi zachránce mé duše
Chci znát svobodu
Která pochází jen od Tebe

Jsem tak otrávená čekáním
Nemám čas nazbyt
Tak dej mi sílu pro pohyb
Pro život
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy