Texty písní Kylie Minogue Impossible Princess Dreams

Dreams

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

To have any man but to love only one
To wake with the moon and sleep with the sun
To be a sinner a saint, a lover and friend
To know a beginning but never an end

To fly in the ocean, swim in the skys
Believer in truth, defendant of lies
To be of purest love, the deepest pain
To be lost and found again and again and again

These are the dreams
Of an impossible princess

To know the power of wealth and poverty
To taste every moment and try everything
To be hailed as a hero, branded a fool
Believe in the sacred and break every rule

To give into pleasure with no boundaries
Living in chaos and harmony
To feel the touch of a man, a woman's caress
To know the limits of torture and tenderness

These are the dreams
Of an impossible princess

Man and woman boy and girl
They want to escape this world

(Nothing's what it seems)
These are the dreams of an impossible princess

It's a way of dealing with all the feeling
Keep believing in dreams
Mít všechny muže, ale milovat jen jednoho
Probouzet se s měsícem a spát se sluncem
Být hříšnice a svatá, milenka a kamarádka
Znát počátek, ale nikdy konec

Létat v oceánu, plout oblohou
Věřící pravdě, obviněna ze lží
Být z nejčistší lásky, nejhlubší bolest
Být ztracená a nalezená znova a znova a znova

Tohle jsou sny
Nemožné princezny

Znát sílu bohatství a chudoby
Ochutnat každý moment a zkusit vše
Být oslovována jako hrdina, značkovaná jako blázen
Věřit v posvátné a porušit každé pravidlo

Dávat rozkoši bez hranic
Žít v chaosu a harmonii
Cítit dotek muže, pohlazení ženy
Znát meze mučení a něžnosti

Tohle jsou sny
Nemožné princezny

Muž a žena, kluk a děvče
Šli uprchnout z tohoto světa

(Nic, jak se zdá)
Tohle jsou sny nemožné princezny

Je to způsob jednání se všemi pocity
Zůstat věřit snům.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy