Texty písní Kylie Minogue Impossible Princess Through The Years

Through The Years

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

This fever I have is because of you
My body is blazing
The flames alight and lick at my ear
So that I can only hear
Muddled words of you
Through the years

Too many a trusted word was said
My body was porous
I savoured every drop of you
Took me it all as true
Now I wonder my way
Through the years
Through the years

Ooh you blinded me with all your light
I wish I could see now
Promises and lies ignite the fire
And I wonder why
I believed in you
Through the years
Through the years

Through the years of joy and laughter
Of tears and sadness
Of hopes and heart
Through the years of love and loving
Of hurt and healing
Falling apart
I believed in you

And I wonder wonder why
I'm no longer fooled by your disguise
I'm sorry that you are
I pity all the pretensions of you
And now I start anew
I wish my way
Through the years
Ta horečka, kterou mám, je kvůli tobě
Mé tělo je horké
Plameny vystupují a olizují mi ucho
To jediné slyším
Tvůj zmatený svět
Po těch letech

Tolik důvěřivých slov bylo řečeno
Mé tělo je pórovité
Vychutnala jsem si každou kapku tebe
Ber to všechno jako pravdu
Teď jsem objevila svou cestu
Po těch letech
Po těch letech

Ooh, oslepil jsi mě svými světly
Přeju si je vdět znovu
Sliby a lži vzplály v ohni
A já zjistila, proč
V tebe věřím
Po těch letech
Po těch letech

Po letech radosti a smíchu
Slz a smutku
Nadějí a srdcí
po těch letech lásky a milování
Zranění a léčení
Se rozcházíme
Věřím v tebe

A zjistila jsem, proč
Nejsem déle oklamávána tvým přestrojením
Promiň, že jsi
Lituju všech nároků na tebe
A teď začínám znovu
Přeju si svůj styl
Po těch letech
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy