Texty písní Lacrimosa Sehnsucht A Prayer For Your Heart

A Prayer For Your Heart

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Panic - let me search for you
Keep you close - so close
Get my strength through you
Vanish - all this endless pain
Come back to me
Let's turn back the time

The past calls me - longing to you
I'm still in love - with all that you did
Oh - I can't be aware
Of all the things that you are
Let me hold on to you
Like you are in my memories
Come back to me

Life - I won't let it in
Rather push it out
Dig my fear in substitutes
Pray - I will pray for your heart
To stop to bleed
And to cure that disease

Now I know that you love me still
It won't change a thing
I will never make you hope
I am your love lost
Don't disappear - You're such a good memory
Let me unchain you from me

His my sole prayer
For bleesing your heart
The strenght you had
Has vanished in vain
I would give you a hand
If only that would help
Ist time to restart
And to step into the world
Out of the dream
Into your life?
Paniko - nechej mě, abych tě našel.
abych tě držel - tak blízko.
Svou sílu čerpám z tebe.
Vem si - všechnu tu nekonečnou bolest.
Vrať se ke mně.
Vraťme čas.

Minulost mě volá - toužím po tobě.
Pořád tě miluju - se vším, co jsi udělal.
Oh- nejsem si vědoma
všech těch věcí, co jsi pro mě byl.
Zůstaňme dál spolu.
Jako ve vzpomínkách,
Vrať se mi.

Život - nechci ho pustit
dovnitř.
Pohřbím můj strach z náhradníka.
Modlit se - budu se modlit za tvé srdce,
aby přestalo krvácet
a vyléčilo se z té nemoci.

Teď vím, že mě ještě miluješ.
nezmění se to.
Nikdy tě nenechám doufat,
jsem tvá ztracená láska.
Nezmizíš - Jsi taková dobrá vzpomínka.
Nechej mě tě propustit z mých řetězů.

Tohle je moje jediná modlitba
za požehnání tvému srdci.
Síla, kterou jsi měl,
nezmizela zbytečně.
Chtěla bych ti podat ruku.
Jen kdyby to pomohlo.
je čas znovu začít
a jít od světa.
Mimo tvé sny.
Do tvého života.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy