Texty písní Lacuna Coil Comalies Daylight Dancer

Daylight Dancer

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Answer me, it can't be so hard
Cry to relieve what's in your heart
Desolation, grief and agony

Trying to move
down in this grave
Trying to believe in every faith
As another bridge to clarity

Want to stay another way
(Want to stay another way)

Take another chance
to find a distant sanity
and turn your pain in truth
Take another chance
to fight a different enemy
and try to free it

Dance with me,
it can't be so hard
Time to reveal
what's in your heart
Desolation
grief and agony

Walking through a life decayed
while you're repeating
your mistakes
There's another chance
to try to get away

Take another chance
to find a distant sanity
and turn your pain in truth
Take another chance
to fight a different enemy
and try to free it

Want to stay another way
Want to stay another way
Odpověz mi, nemůže to být tak těžké
Vyplač se, ulehčí to tvému srdci
Zpustošení, žalu a agónii

Pokus se hýbat
dolů v tomto hrobě
Zkus věřit v každou záruku
je jako most k čistotě

Chceš zůstat na jiné cestě
(Chceš zůstat na jiné cestě)

Vem další šanci
k nalezení vzdáleného rozumu
a otoč bolest v pravdu
Vem další šanci
k boji s různými nepřáteli
a zkus se osvobodit

Tancuj se mnou
nemůže to být tak těžké
Čas odhalil
co je v tvém srdci
Zpustošení
žal a agónie

Kráčet zchátralým životem
Zatímco opakuješ
své chyby
Je jiná šance
jak se dostat pryč

Vem další šanci
k nalezení vzdáleného rozumu
a otoč bolest v pravdu
Vem další šanci
k boji s různými nepřáteli
a zkus se osvobodit

Chceš zůstat na jiné cestě
Chceš zůstat na jiné cestě
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy