Texty písní Lacuna Coil Dark Adrenaline Kill The Light

Kill The Light

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Hold me
Teach me
Tell me what to do
But I’m not looking for a guide
I can’t stand the light of today outside
Feeling so cold inside your shadow

Watch me when I’m falling down
Step aside don’t ask why
Let me down hit the ground
Betcha smile deep inside

When I’m lost
And don’t know what to do
You run away from me
But you’ll never kill the light inside me

Now or never
Can you feel this loss?
Please let these memories just fade
Time will heal the rain
But sometimes it hurts
I want to shine outside your halo

I will feel the sun
Come back upon my face
The light outside the darkness
Is not too far away
Not far away from the nothing
I only want to escape
'Cause you can’t kill the light inside of me
Inside myself

I don’t know what to do
When you run away from me
But you’ll never kill the light inside me
Drž mě
Uč mě
Řekni mi, co dělat
Ale já nehledám průvodce
Nemůžu vystát to světlo dnes venku
Cítím takový chlad v tvém stínu

Sleduj mě, když padám dolů
Ustup stranou, neptej se proč
Nech mě padnout na zem
Vsadím se, že se uvnitř směješ

Když jsem ztracená
A nevím, co dělat
Utečeš ode mě
Ale nikdy nezabiješ to světlo ve mě

Teď nebo nikdy
Pocítíš tuhle ztrátu?
Prosím, nech tyhle vzpomínky zmizet
Čas vyléčí déšť
Ale někdy to bolí
Chci zářit bez tvé svatozáře

Ucítím slunce
Vrať se na mou tvář
Světlo mimo temnotu
Není tak daleko
Ne tak daleko od ničeho
Chci jenom utéct
Protože nemůžeš zabít mé světlo
Ve mě

Nevím, co dělat
Když utečeš ode mě
Ale nikdy nezabiješ to světlo ve mě
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy