Texty písní Lacuna Coil In A Reverie Circle

Circle

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

What is for?
What is sacred?
In my circle of regrets
Circle of regrets

Today I'm drawing circles
In my memory, in the pages of my life

That's me for a long time
I can't run away...(long time)

These stone tears are falling down on me, all my regrets
My regrets (I don't want this feeling)

I need more
All I want is to break
My circle of regrets
Circle of regrets

Is there any solution?
I want to find the way to escape...to go away
K čemu to je?
Co je děsivé?
V mém kruhu lítosti
Kruh lítosti

Dnes jsem nakreslila kruh
V mé paměti, na stránkách mého života

To jsem já na dlouhé časy
Nemohu utéci... (dlouhé časy)

Tyto kamenné slzy padají po mé tváři, všechny mé lítosti
Mé lítosti (Nechci tyto pocity)

Potřebuji víc
Vše co chci je zlomeno
Můj kruh lítosti
Kruh lítosti

Je tu nějaké řešení?
Chci najít cestu k úniku ... odejít
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy