Texty písní Lacuna Coil In A Reverie My wings

My wings

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Slip out the door and fly
I'm lost in time, I hover
As an angel, I hover

Embracing all myself I reel
Through the storm that is shaking me
I don't know where
I don't know why
I know I'm not going to fall

And butterflies are flying (fly away)
Right beside me
As I ascend to the clouds

No, I won't delay
No, I won't delay
Time is like a knife for me now
I just won't delay

Time is mine
I got the blade
Change your mind
I'll make you stay

Butterflies are flying
And I just won't delay
Proklouznout dveřmi a vyletět
Jsem ztracen v čase, vznáším se
Jako anděl, vznáším se

Navíjím se, jsem cívkou
skze blesk, který se mnou třese
Nevím kde
Nevím proč
Vím, že nespadnu

A motýli létají (letí pryč)
napravo ode mne
tak jak já stoupám k mrakům

Ne, nechci otálet
Ne, nechci otálet
Čas je pro mě jako nůž
Prostě nechci otálet

Čas je můj
Mám ostří
Změnit svou mysl
Způsobím, že zůstaneš

Motýli létají
a já prostě nechci otálet
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy