Texty písní Lady Sovereign Jigsaw due Student Union

Student Union

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Yeah
Sipping snake bite and black kick
didn't taste nice, in fact it was flat
Sitting at this halfback harly rat student union bash
You asked me to dance, i said no so i sat on my arse,
watching all these arty farty hooligans charge at the bar
How bizarre?
Went to the courtyard for tobacco and tar
Saw these chicks doing this flex, wearing tee's but not wearings bras

La la la la
It was all la la la la la,
at the student union bar,
i was dragged to the student union bar,
it was crap at the student union bar,
i was at the student union bar,
What a headache?

Yeah, sipping on cheap drinks and geeks galore,
somewhere i ain't been before
I never went to uni and i never was a student
I'm a high school drop out, a popular loner,
Making papers not exams,
yeah, i brush my shoulders man
Roll up smoking get up joker, flagging down the enemies,
sipping on your vodka
Oh my gosh i think i might have clocked ya,
if that's how ya go about becoming a doctor

La la la la
It was all la la la la la,
at the student union bar,
i was dragged to the student union bar,
it was crap at the student union bar,
i was at the student union bar,
What a headache?

at the student union bar,
i was dragged to the student union bar,
it was crap at the student union bar,
i was at the student union bar,
What a headache?

ARRGGHHH!
Oh my god,
they're looking at me,
shit, no, i don't go to uni, na,
im just here, my friend brought me here
Yeah, erm,
Shouldn't you lot be like studying or something?
Like, i don't know about uni or things like that but,
yeah, errr, alright, im going
HAAARGH!

La la la la
It was all la la la la la,
La la la la
It was all la la la la la, at the student union bar,
i was dragged to the student union bar,
it was crap at the student union bar,
i was at the student union bar,
What a headache? student union bar,
i was dragged to the student union bar,
it was crap at the student union bar,
i was at the student union bar,
What a headache?
Jo
Usrkávání hadím uštknutí a černé kop
neměl chuť pěkné, ve skutečnosti to byl byt
Sedět v této záložník harly rat student unie bash
Ptal jste se mě k tanci, řekl jsem ne, tak jsem se posadil na zadek,
sledování všech těchto bohémský farty hooligans zdarma na baru
Jak bizarní?
Šel na nádvoří pro tabák a dehet
Saw těchto kuřat Přitom flex, na sobě tričko, ale ne wearings podprsenky

La la la la
To bylo všechno, la la la la la,
V Studentská unie bar,
Byl jsem táhl do baru Studentská unie,
to byla blbost na bar Studentská unie,
Byl jsem u baru Studentská unie,
Co bolesti hlavy?

Jo, popíjení levné nápoje a mágů habaděj,
někde jsem se nebyla před
Nikdy jsem šel do uni a nikdy jsem byl student
Jsem na střední škole drop out, populární samotář,
Tvorba papíry nejsou zkoušky,
Jo, česat moje ramena muže
Roll kouřit vstát Joker, klesající dolů nepřátel,
usrkávání na vodka
Ach můj bože Myslím, že bych mohla mít taktovaný ya,
Jestli je to, jak tě jít o stát lékařem

La la la la
To bylo všechno, la la la la la,
V Studentská unie bar,
Byl jsem táhl do baru Studentská unie,
to byla blbost na bar Studentská unie,
Byl jsem u baru Studentská unie,
Co bolesti hlavy?

V Studentská unie bar,
Byl jsem táhl do baru Studentská unie,
to byla blbost na bar Studentská unie,
Byl jsem u baru Studentská unie,
Co bolesti hlavy?

ARRGGHHH!
Ach můj bože,
Jsou na mě dívá,
Do prdele, ne, nechci jít na uni, NA,
im právě tady, můj přítel mě sem přivedla
Jo, ehm,
Neměl byste být jako hodně studovat, nebo tak něco?
Stejně jako, já nevím o uni, nebo podobné věci, ale
Jo, errr, v pořádku, IM děje
HAAARGH!

La la la la
To bylo všechno, la la la la la,
La la la la
To bylo všechno, la la la la la, u baru Studentská unie,
Byl jsem táhl do baru Studentská unie,
to byla blbost na bar Studentská unie,
Byl jsem u baru Studentská unie,
Co bolesti hlavy? Studentská unie bar,
Byl jsem táhl do baru Studentská unie,
to byla blbost na bar Studentská unie,
Byl jsem u baru Studentská unie,
Co bolesti hlavy?
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy