Texty písní Lara Fabian A wonderful life Silence

Silence

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I've learned so much
After these years of despair
And nothing intouched
With the deepest side of my pain
Although I cant say
There's nothing there
Not even a dream to share

Are you familiar?
Or should I show you around?
It's a cold room
With nothing inside
Not a sound
But to be amazed What stillnesss can do
It will bring you back to you

Silence (Silence)
Is the moment between everyone
Is the best friend you have in the world
That moment in time
Will help you to survive
Silence
Now that you've seen it
You don't need to go back at all
And when you feel that
Cold room inside
Stand tall
You will embrace it
As you recall
It made you stronger after all

Silence (Silence) Is the moment between everyone
Is the best friend you have in the world
That moment in time
Will help you to survive
Silence
Silence
Let your consciousness finally be heard
It's unconcious
But you'll hear the burst
The voice inside will bring you back to life

(Silence, silence)
It's the moment in time
(Silence, silence)
Silence (Silence, silence)
Let it be
Tak moc jsem se naučila
po těch letech v zoufalství
a nic se nepojí
s nejhlubší stranou mé bolesti,
i když nemůžu říct,
že tam není nic
Dokonce ani sen

Jsi důvěrný?
Nebo bych ti měla ukázat, co je kolem?
To je lhostejná vůle
s prázdným vnitřkem
Žádný zvuk,
ale budeš ohromený, co dokáže ticho
Přivede tě zpátky k sobě

Ticho (Ticho)
je chvíle mezi všemi,
nejlepší přítel, kterého na světě máš
Tento okamžik v čase
ti pomůže přežít
Ticho
Teď, když jsi ho poznal,
vůbec se nepotřebuješ vrátit
a když uvnitř cítíš tuto
lhostejnou vůli,
držíš se
Obejmeš ho,
když si vzpomeneš,
že tě po tom všem udělalo silnějším

Ticho (Ticho) je chvíle mezi
všemi,
nejlepší přítel, kterého na světě máš
Tento okamžik v čase
ti pomůže přežít
Ticho
Ticho
Nech své vědomí konečně vyslechnout
Je to nesmířlivé,
ale uslyšíš ránu
Vnitřní hlas tě vrátí zpátky do života

(Ticho, ticho)
To je chvíle v čase
(Ticho, ticho)
Ticho (Ticho, ticho)
Nech to být
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy