Texty písní Laura Branigen Gloria Self Control

Self Control

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Oh, the night is my world
City light painted girl
In the day nothing matters
It´s the night time that flatters
In the night, no control
Through the wall something´s breaking
Wearing white as you´re walking
Down the street of my soul

(You take my self) you take my self control
You got me livin´ only for the night
Before the morning comes, the story´s told
(You take my self) you take my self control

Another night, another day goes by
I never stop myself to wonder why
You help me to forget to play my role
You take my self, you take my self control

(I) I live among the creatures of the night
I haven´t got the will to try and fight
Against a new tomorrow
So I guess I´ll just believe it
That tomorrow never comes

A safe flight
(You take myself, you take my self control)
I´m living in the forest of my dream
(You take myself, you take my self control)
I know the night is not as it would seem
(You take myself, you take my self control)
I must believe in something
(You take myself, you take my self control)
So I´ll make myself believe it
(You take myself, you take my self control)
That this night will never go

(Oh-oh-oh, oh-oh-oh)
(Oh-oh-oh, oh-oh-oh)
(Oh-oh-oh)
(oh-oh-oh)
(Oh-oh-oh)
(oh-oh-oh)

Oh, the night is my world
City light painted girl
In the day nothing matters
It´s the night time that flatters

(I) I live among the creatures of the night
I haven´t got the will to try and fight
Against a new tomorrow
So I guess I´ll just believe it
That tomorrow never knows

A safe flight
(You take myself, you take my self control)
I´m living in the forest of my dream
(You take myself, you take my self control)
I know the night is not as it would seem
(You take myself, you take my self control)
I must believe in something
(You take myself, you take my self control)
So I´ll make myself believe it
(You take myself, you take my self control)
This night will never go

(Oh-oh-oh, oh-oh-oh)
(Oh-oh-oh, oh-oh-oh)
(Oh-oh-oh)

You take my self
(Oh-oh-oh)
You take my self control
(Oh-oh-oh)
You take my self
(Oh-oh-oh)
You take my self control
(Oh-oh-oh)
You take my self
(Oh-oh-oh)
You take my self control
(Oh-oh-oh)
You take my self
(Oh-oh-oh)
You take my self control
(Oh-oh-oh).....
Ach, noc je můj svět
City Light malovaná holka
V ten den nic věcech
Je to noční dobu, po kterou flatters
V noci, žádné kontrolní
Přes zeď něco o prolomení
Nosí bílé jako jste chůzi
Dole na ulici mou duši

(Vezmi si mé vlastní), který jste vzít mou vlastní kontrolní
Dostal jsi mě livin 'pouze za noc
Předtím, než ráno přijde, ten příběh je řečeno,
(Vezmi si mé vlastní), který jste vzít mou vlastní kontrolní

Další noc, další den jede do
Nikdy jsem se zastavit sám sebe se ptát, proč
Ty mi pomohl zapomenout na to hrát svou úlohu
Vezmi si mé vlastní, můžete vzít svou vlastní kontrolní

(I) I mezi živými tvory na noc
Mám tu není vůle to zkusit a boj
Proti nové zítra
Takže jsem asi budeme přesvědčeni, že právě
Že zítřek nikdy nepřichází

A bezpečný letový
(Ty sám si vzít svou vlastní kontrolou)
Jsem žijící v lese s mým snem
(Ty sám si vzít svou vlastní kontrolou)
Vím, že noc není, jak by se zdálo
(Ty sám si vzít svou vlastní kontrolou)
Musím věřit v něco
(Ty sám si vzít svou vlastní kontrolou)
Tak jsem si provést sám věří, že
(Ty sám si vzít svou vlastní kontrolou)
Že tato noc nebude nikdy jít

(Oh-oh-oh, oh-oh-oh)
(Oh-oh-oh, oh-oh-oh)
(Oh-oh-oh)
(oh-oh-oh)
(Oh-oh-oh)
(oh-oh-oh)

Ach, noc je můj svět
City Light malovaná holka
V ten den nic věcech
Je to noční dobu, po kterou flatters

(I) I mezi živými tvory na noc
Mám tu není vůle to zkusit a boj
Proti nové zítra
Takže jsem asi budeme přesvědčeni, že právě
Že zítřek nikdy neví

A bezpečný letový
(Ty sám si vzít svou vlastní kontrolou)
Jsem žijící v lese s mým snem
(Ty sám si vzít svou vlastní kontrolou)
Vím, že noc není, jak by se zdálo
(Ty sám si vzít svou vlastní kontrolou)
Musím věřit v něco
(Ty sám si vzít svou vlastní kontrolou)
Tak jsem si provést sám věří, že
(Ty sám si vzít svou vlastní kontrolou)
Tato noc nebude nikdy jít

(Oh-oh-oh, oh-oh-oh)
(Oh-oh-oh, oh-oh-oh)
(Oh-oh-oh)

Vezmi si můj vlastní
(Oh-oh-oh)
Vezmi si můj vlastní kontrolní
(Oh-oh-oh)
Vezmi si můj vlastní
(Oh-oh-oh)
Vezmi si můj vlastní kontrolní
(Oh-oh-oh)
Vezmi si můj vlastní
(Oh-oh-oh)
Vezmi si můj vlastní kontrolní
(Oh-oh-oh)
Vezmi si můj vlastní
(Oh-oh-oh)
Vezmi si můj vlastní kontrolní
(Oh-oh-oh ).....
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy