Texty písní Leaves' Eyes Lovelorn Return To Life

Return To Life

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Inside I feel life (aaah...)
I rise into your light (aaah...)

I rise and leave the dream behind
I'm returning to life
Returning to life (ooh...)
By the sound of your voice
And the love that you give

I see - I have found
How deep my roots have grown
I rise and leave the dream behind

Your arms open
I'm devoted
In sunshine and shadow
You love and protect me

I'm returning to life
I am back in your arms
Mother you give me hope
When I'm cold and alone
Uvnitř cítím život (aah...)
Povstávám do tvého světla (aaah...)

Povstávám a nechávám sny za sebou
Vracím se k žití
Vracím se k žití (oooh...)
Za zvuku tvého hlasu
A lásky, jež dáváš

Vidím - našel jsem
Jak hluboko mé jádro je
Povstávám a nechávám své sny za sebou

Tvá náruč otevřena
Jsem okouzlen
V záři slunce a stínu
Tvá láska mě ochraňuje

Vracím se k životu
Jsem zpět v tvém náručí
Matko, dáváš mi naději
Když jsem chladný a sám
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy