Texty písní Lenny Kravitz Baptism California

California

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I was converted to the other side
From the day I'd gotten there
I met a girl who took me on a ride
I was young I had no cares

When I moved to California
California

She played me records I had never heard
While we toked on purple hairs
Who, Zeppelin, Beatles
Kiss, The Rolling Stones
While we played guitars in air

When I moved to California
California
California
California love !

Venice Beach and P.O.P.
Station 26 was free

Jeff Ho and Horizons west
Dogtown Skates they were the best

Hang Ten, O.P. were the brands
Don't forget the two-tone Vans

I miss the Apple and my schoolyard boys
Nothing ever will compare
But now I skateboard
With my surfer girl
And we really are a pair

When I moved to California
California
California
California love !
Byl jsem převeden na druhou stranu
Ode dne, kdy jsem se tam dostal
Potkal jsem dívku, která mě vzala na projížďku
Byl jsem mladý, neměl jsem žádné starosti

Když jsem se přestěhoval do Californie
Californie

Hrála mi písně, které jsem nikdy neslyšel
Zatímco jsme si barvili vlasy purpurovou
Who, Zeppelin, Beatles
Kiss, The Rolling Stones
Když jsme hráli kytarové melodie

Když jsem se přestěhoval do Californie
Californie
Californie
Láska Californie

Pláž Venice a P.O.P
Stanice 26 byla volná

Jeff Ho a Horizons west
Dogtown Skates byli nejlepší

Hang Ten, O.P. byli značka
Nezapomeň dva tóny Vans

Schází mi the Apple a moji školní kluci
Vůbec nic se tomu nevyrovná
Ale nyní jezdím na skateboardu
S mou serfařskou dívkou
A jsme opravdový pár

Když jsem sepřestěhoval do Californie
Californie
Californie
Láska Californie
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy