Texty písní Lifehouse Lifehouse Blind

Blind

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I was young but I wasn't naive
I watched helpless as he turned around to leave
And still I have the pain I have to carry
A past so deep that even you could not bury if you tried

After all this time
I never thought we'd be here
Never thought we'd be here
When my love for you was blind
But I couldn't make you see it
Couldn't make you see it
That I loved you more than you'll ever know
A part of me died when I let you go

I would fall asleep
Only in hopes of dreaming
That everything would be like it was before
But nights like this it seems are slowly fleeting
They disappear as reality is crashing to the floor

After all this time
I never thought we'd be here
Never thought we'd be here
When my love for you was blind
But I couldn't make you see it
Couldn't make you see it
That I loved you more than you'll ever know
A part of me died when I let you go

After all this why
Would you ever wanna leave it
Maybe you could not believe it
That my love for you was blind
But I couldn't make you see it
Couldn't make you see it
That I loved you more than you will ever know
A part of me died when I let you go
That I loved you more than you'll ever know
A part of me died when I let you go
Byl jsem mladý, ale ne naivní
Bezmocně jsem se díval, jak se otočil k odchodu
A pořád mám bolest, kterou musím nést
Tak hluboko v minulosti, že ani ty si jí nemohl pohřbít, kdyby jsi to zkusil

Po celou tu dobu
Jsem si nikdy nemyslel, že bychom se dostali až sem
Nikdy nemyslel, že bychom byli až tady
Když moje láska k tobě byla slepá
Ale nemohl jsem nechat tě to vidět
Nemohl jsem tě nechat to vidět
Že jsem tě miloval víc, než budeš kdy vědět
Část mě zemřela, když jsem tě nechal jít

Usnul bych
Pouze v nadějích na snění
Že všechno by bylo, tak jako předtím
Ale noci jako vypadá tahle, utíkají pomalu
Zmizí jako, když tě realita shodí na zem

Po celou tu dobu
Jsem si nikdy nemyslel, že bychom se dostali až sem
Nikdy nemyslel, že bychom byli až tady
Když moje láska k tobě byla slepá
Ale nemohl jsem nechat tě to vidět
Nemohl jsem tě nechat to vidět
Že jsem tě miloval víc, než budeš kdy vědět
Část mě zemřela, když jsem tě nechal jít

Po všech těch proč
Chtěl bys toho někdy nechat
Možná bys tomu nemohl věřit
Že moje láska k tobě byla slepá
Ale nemohl jsem tě nechat to vidět
Nemohl jsem tě nechat to vidět
Že jsem tě miloval víc, než kdy budeš vědět,
Část mě zemřela, když jsem tě nechal jít
Že jsem tě miloval víc, než budeš vědět
Část mě zemřela, když jsem tě nechal jít
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy