Texty písní Lifehouse Smoke & Mirrors (Deluxe Version) Everything

Everything

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Find Me Here
And Speak To Me
I want to feel you
I need to hear you
You are the light
That's leading me
To the place
where I find peace again.

You are the strength,
That keeps me walking.
You are the hope,
that keeps me trusting.
You are the light to my soul.
You are my purpose
You're everything.

How can I stand here with you and not be moved by you?
Would you tell me how could it be any better than this?

You calm the storms,
and you give me rest.
You hold me in your hands,
You won't let me fall.
You steal my heart,
and you take my breath away.
Would you take me in?
Take me deeper now?

How can I stand here with you and not be moved by you?
Would you tell me how could it be any better than this?

And how can I stand here with you and not be moved by you?
Would you tell me how could it be any better than this?

Cause you're all I want,
You're all I need
You're everything,
everything

You're all I want
you're all I need
You're everything,
everything.

You're all I want
you're all I need.
You're everything,
everything

You're all I want
You're all I need,
You're everything,
everything.

And How can I stand here with you and not be moved by you?
Would you tell me how could it be any better than this?

How can I stand here with you and not be moved by you?
Would you tell me how could it be any better than this?

How can I stand here with you and not be moved by you?
Would you tell me how could it be any better than this?

Would you tell me how could it be any better than this?
Najdeš mě zde
Mluv ke mě
Chci tě tu cítit
Potřebuji tě slyšet
Jsi světlo
Které mě vede
Na všechny místa
Kde najdu znovu klid.

Jsi síla,
Co mě drží jít dál.
Jsi naděje,
díky které nepřestávám věřit.
Jsi světlo mojí duše.
Jsi můj účel
Jsi všechno.

Jak vedle tebe můžu stát a nebýt Tebou ovlivněn?
Chceš mi říct jak může být něco lepšího než tohle?

Uklidíš bouře,
A necháš mě odpočinout.
Držíš mě v obětí,
Nenecháš mě padnout.
Ukradla jsi mi srdce,
A vyrazila mi dech.
Chceš si mě vzít?
Vzít mě teď hlouběji?

Jak vedle tebe můžu stát a nebýt Tebou ovlivněn?
Chceš mi říct jak může být něco lepšího než tohle?

Jak vedle tebe můžu stát a nebýt Tebou ovlivněn?
Chceš mi říct jak může být něco lepšího než tohle?

Způsobil jsi, že jsi vše co chci,
Jsi vše co potřebuji
Jsi všechno,
Všechno.

Jsi vše co chci,
Jsi vše co potřebuji
Jsi všechno,
Všechno.

Jsi vše co chci,
Jsi vše co potřebuji
Jsi všechno,
Všechno.

Jsi vše co chci,
Jsi vše co potřebuji
Jsi všechno,
Všechno.

Jak vedle tebe můžu stát a nebýt Tebou ovlivněn?
Chceš mi říct jak může být něco lepšího než tohle?

Jak vedle tebe můžu stát a nebýt Tebou ovlivněn?
Chceš mi říct jak může být něco lepšího než tohle?

Jak vedle tebe můžu stát a nebýt Tebou ovlivněn?
Chceš mi říct jak může být něco lepšího než tohle?

Chceš mi říct jak může být něco lepšího než tohle?
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy