Texty písní Linkin Park A Thousand Suns Wretches & Kings

Wretches & Kings

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

There's a time
When the operation of the machine becomes so odious
Makes you so sick at heart
That you can't take part
You can't even passively take part
And you've got to put your bodies upon the gears and upon the wheels, upon the levers
Upon all the apparatus, and you've got to make it stop!

To save face
How low can you go?
Talk a lot of game but yet you don't know
Static on the way make us all say "Whoa!"
The people up top push the people down low
Get down and obey every word
Steady get in line if you haven't yet heard
"Want to take what I got."
"Don't be absurd.
Don't fight the power
And nobody gets hurt."
If you haven't heard yet than I'm letting you know
There ain't shit we don't run when guns unload
And no one make a move unless my people say "So..."
Got everything under control
Now everybody go!"

Steel unload
Final blow
We, the animals, take control
Hear us now
Clear and true
Wretches and kings
We come for you

So keep pace
How slow can you go?
Talk a lot of shit and yet you don't know
Fire on the way make you all say "Whoa!"
The people up top and the people down low
Get down and I'm running it like that
The front of the attack is exactly where I'm at
Somewhere in between and kicking the hi-hat
The pen and the contract, the pitch and the contact
So get with the combat
I'm letting them know
There ain't shit you can say to make me back down low
So push the button and the whole thing blows
Spinning everything out of control
Now everybody go

Steel unload
Final blow
We, the animals, take control
Hear us now
Clear and true
Wretches and kings
We come for you

Steel unload
Final blow
Filthy animals bet them blow
Skin and bone, black and blue
Run to the sunshine
We done for you

From the front to the back
And the side to side
If you feel what I feel
Put them up real high

From the front to the back
And the side to side
If you feel what I feel
Put them up real high

Front to the back
And the side to side
If you feel what I feel
Put them up real high

Front to the back
And the side to side
If you feel what I feel
Put them up real high

Front to the back
And the side to side
If you feel what I feel
Put them up real high

Front to the back
And the side to side
If you feel what I feel
Put them up real high

When the operation of the machine becomes so odious
Makes you so sick at heart
That you can't take part
You can't even passively take part
And you've got to put your bodies upon the gears and upon the wheels, upon the levers
Upon all the apparatus, and you've got to make it stop!
And you've got to indicate to the people who run it, to the people who own it that unless you're free, the machine will be prevented from working at all!
Príjde chvíľa,
keď sa politické smery stanú takým hnusom,

že vás to tak roznevá v srdci,
že nemôžete byť jej súčasťou,
že ani len pasívne nemôžete byť jej súčasťou
a budete musieť položiť svoje telá proti
strojom, proti kolesám,
proti celému systému a budete ho musieť
zastaviť!

Aby sis zachránil tvář
Jak hluboko můžeš klesnout?
Pořád meleš o hře ale nevíš o ní nic
Šum na cestě nás nutí říct „Hou!“
Ti nahoře tlačí ty dole níž
Dolů a poslouchejte každé slovo
Klídek, zařaď se, pokud jsi to ještě neslyšel
„Chci si vzít co mám.“
„Nebuď absurdní.
Nebojuj s mocí
A nikdo nebude zraněn.“
Pokud jsi to ještě neslyšel tak Ti dávám vědět
Není nic co nezvládnem když je náboj z komory
A nikdo se ani nehne dokud mí lidé neřeknou „Tak…
Teď máme všechno pod kontrolou
Teď všichni jděte!“

Cítíš se sám?
Životaschopně?
My, ta zvěř, přebírá kontrolu
Teď poslouchejte
Čistě a jasně
Ubožáci a králové
Přicházíme si pro vás

Tak si udrž tempo
Jak pomalu můžeš jít?
Meleš samý sračky a přitom nevíš
Palba na ulici vás nutí říct „Hou!“
Vy nahoře a vy dole
Dolů, vedu to tak
V čele útoku, tam přesně já jsem
Někde mezi kopancem a nafoukancem
Pero a kontrakt, smůla a kontakt
Tak do boje
Dávám jim vědět
Nesmíš říct ani hovno, aby mě přinutili couvnout
Tak stiskni tlačítko ať to všechno vyletí
Vyhoďte všechno z kolejí
Teď všichni jděte

Cítíš se sám?
Životaschopně?
My, ta zvěř, přebírá kontrolu
Teď poslouchejte
Čistě a jasně
Ubožáci a králové
Přicházíme si pro vás

Pořád sám
Životaschopně
Špinavá zvířata kňučí v rohu
Kost a kůže, černá a modrá
Útěkem do slunce
Tím to pro Tebe skončí

Zepředu zpátky dozadu
A ze strany na stranu
Jestli cítíš to co cítím
Dej je hodně vysoko

Zepředu zpátky dozadu
A ze strany na stranu
Jestli cítíš to co cítím
Dej je hodně vysoko

Zepředu zpátky dozadu
A ze strany na stranu
Jestli cítíš to co cítím
Dej je hodně vysoko

Zepředu zpátky dozadu
A ze strany na stranu
Jestli cítíš to co cítím
Dej je hodně vysoko

Zepředu zpátky dozadu
A ze strany na stranu
Jestli cítíš to co cítím
Dej je hodně vysoko

Zepředu zpátky dozadu
A ze strany na stranu
Jestli cítíš to co cítím
Dej je hodně vysoko

keď sa politické smery stanú takým hnusom,

že vás to tak roznevá v srdci,
že nemôžete byť jej súčasťou,
že ani len pasívne nemôžete byť jej súčasťou
a budete musieť položiť svoje telá proti
strojom, proti kolesám,
proti celému systému a budete ho musieť
zastaviť!
A budete musieť ukázať ľuďom, ktorí ho vedú,
ktorí ho vlastnia, že pokiaľ nebudete slobodní,
tento systém, nebude schopný ďalej fungovať.

(MACHINE, SYSTEM sa v hovorovej reči môže použiť ako POLITIKA. Táto pieseň (a Saviov prejav- začiatok a koniec piesne) je práve proti politike)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy