Texty písní Linkin Park Reanimation 1STP KLOSR

1STP KLOSR

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I'm about to break
I need a little room to breathe
Cause I'm one step closer to the edge
And I'm about to break

I'm about to break
This room to breathe
This room to breathe
This room to breathe

I cannot take this anymore
Saying everything I've said before
All these words, they make no sence
I found bliss in ignorance
Less I hear, the less you say
You'll find that out anyway
I find the answers aren't so clear
Wish I could find a way to disappear
All these thoughts, they make no sence
I found bliss in ignorance
Nothing seems to go away
Over and over again
Just like before

Everything you say to me
And I'm about to break
I need a little room to breathe
And I'm about to break

Everything you say to me
And I'm about to break
I need a little room to breathe
And I'm about to break

These are the places where I can feel torn from my body
My flesh, it peels during this rightly, concurring, balmy night
I'm about to break
Waiting alone, I cannot resist
Feeling this hate, I have never missed
Please, someone, give me a reason to rip off my face
Blood is a pouring
And pouring
And pouring
And pouring
And pouring
And pouring
And pouring
And pouring
And pouring
And pouring

Shut up when I'm talking to you
Shut up
Blood is pouring
Shut up
Blood is pouring
Shut up
Blood is pouring
Shut up when I'm talking to you
Shut up
Blood is pouring
Shut up
Blood is pouring
Shut up
Blood is pouring
Shut up
I'm about to break

Everything you say to me
And I'm about to break
I need a little room to breathe
And I'm about to break

Everything you say to me
And I'm about to break
I need a little room to breathe
And I'm about to

Everything you say to me
Takes me one step closer to the edge
And I'm about to break
I need a little room to breathe
Cause I'm one step closer to the edge
And I'm about to break

Everything you say to me
Takes me one step closer to the edge
And I'm about to break
I need a little room to breathe
Cause I'm one step closer to the edge
And I'm about to break
Chystám se ke zhroucení
Potřebuji malý prostor k dýchání
přibližuji se o krok blíž k okraji
A Chystám se ke zhroucení

Chystám se ke zhroucení
Tento prostor k dýchání
Tento prostor k dýchání
Tento prostor k dýchání

Víc už toho nezvládnu
Říkám vše, co jsem měl říct kdysi
Všechna tahle slova nedávají smysl
Štěstí nacházím v nevědomosti
Čím méně tě naslouchám, tím méně toho řekneš
Ale ty na to stejně příjdeš
Našel jsem odpovědi, které nejsou jasné
Kéž bych našel způsob, jak zmizet
Všechny tyhle myšlenky nedávají smysl
Štěstí nacházím v nevědomosti
Zdá se, že nic nechce přestat
Pořád a pořád dokola
stejně jako kdysi..

Vše, co jste říkal, aby mi
A já jsem o tom rozbít
Potřebuji malý prostor k dýchání
A já jsem o tom rozbít

Vše co mi říkáš
Chystám se ke zhroucení
Potřebuji trochu místa k nádechu
Jsem připraven k zhroucení

Jsou místa,kde cítím mé roztrhané tělo
Mé tělo, se oprávněním láme v konejšivé noci
Chystám se ke zhroutění
Čekám sám, nemohu odolat
Pocit, že tohle nesnáším,jsem nikdy neztratil
Prosím, někdo, dejte mi důvod žít
Krev teče
A teče
A teče
A teče
A teče
A teče
A teče
A teče
A teče
A teče

Tak drž hubu když s tebou mluvím
Krev teče
drž hubu
Krev teče
drž hubu
krev teče
Drž hubu když s tebou mluvím
drž hubu
krev teče
drž hubu
Krev teče
drž hubu
Krev teče
tak DRŽ HUBU
Chystám se ke zhroucení

Všechno co mi řekneš
Chystám se ke zhroucení
Potřebuji prostor k nádechu
Jsem připraven na zhroucení

Všechno co mi řekneš
Chystám se ke zhroucení
Potřebuji prostor k nádechu
Jsem připraven na zhroucení

Vše, co mi říkáš
Mě vede o krok blíž k okraji
Připravuji se na zhroucení
Potřebuji trochu prostoru k nádechu
Protože jsem o krok blíž k okraji
A chystám se ke zhroucení

Vše, co mi říkáš
Mě vede o krok blíž k okraji
Připravuji se na zhroucení
Potřebuji trochu prostoru k nádechu
Protože jsem o krok blíž k okraji
A chystám se ke zhroucení
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy