Texty písní Lou Reed Berlin Lady Day

Lady Day

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

When she walked on down the street
She was like a child staring at her feet
But when she passed the bar
And she heard the music play
She had to go in and sing
It had to be that way
She had to go in and sing
It had to be that way
And I said: "No, no, no"
"Oh, Lady Day"
And I said: "No, no, no"
"Oh, Lady Day"
After the applause had died down
And the people drifted away
She climbed down off the bar
And went out the door
To the hotel
That she called home
It had greenish walls
A bathroom in the hall
And I said: "No, no, no"
"Oh, Lady Day"
And I said: "No, no, no"
"Oh, Lady Day"...
Když dolů kráčela ulicí
Byla jako dítě zírající na své nohy
Ale když prošla kolem baru
A tu hudbu uslyšela hrát
Musela jít dovnitř a zazpívat
Muselo to tak být
Musela jít dovnitř a zazpívat
Muselo to tak být
A já řekl: "Ne, ne, ne"
"Ó, Lady Day"
A já řekl: "Ne, ne, ne"
"Ó, Lady Day"
Po tom potlesku musela utichnout
A ti lidé utéci
Slezla dolů z baru
A šla ven ze dveří
Do hotelu
Který nazývala domovem
Měl nazelenalé zdi
Koupelnu v hale
A já řekl: "Ne, ne, ne"
"Ó, Lady Day"
A já řekl: "Ne, ne, ne"
"Ó, Lady Day"...
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy