Texty písní Lou Reed Legendary Hearts Bottoming Out

Bottoming Out

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I'm cruising fast on a motorcycle
Down this winding country road
And I pass the gravel on the foot of the hill
Where last week I fell off
There's still some oil by the old elm tree
And a dead squirrel that I hit
But if I hadn't left, I would have struck you dead
So I took a ride instead
Bottoming out, bottoming out
Bottoming out, bottoming out
My doctor says, she hopes I know
How lucky I can be
After all it wasn't my blood
Mixed in the dirt that night
But this violent rage, turned inward
Can not be helped by drink
And we must really examine this and I say
I need another drink
Bottoming out, bottoming out
Bottoming out, bottoming out
I'm tearing down Route 80 east
The sun's on my right side
I'm drunk, but my vision's good
And I think of my child bride
And on the left in shadows
I see something that makes me laugh
I aim that bike at the fat pothole
Beyond that underpass
Bottoming out, bottoming out
Bottoming out, bottoming out
...
V rychlosti brázdím na motorce
Dolů tuto točivou polní cestu
A projíždím štěrkem na konec kopce
Kde jsem minulý týden spadl
U starého jilmového stromu je stále nějaký olej
A mrtvá veverka, kterou jsem přejel
Ale kdybych neodešel, tak bych tě smrtelně udeřil
Tak jsem se radši projel
Klesám na dno, klesám na dno
Klesám na dno, klesám na dno
Můj doktor říká, že ona doufá, že vím
Jak šťastným dokážu být
Po tom všem to nebyla má krev
Smíchaná ve špíně tu noc
Ale tomuto prudkému hněvu obráceným do nitra
Nepomůže ani drink
A tohle opravdu musíme prověřit a já říkám:
"Potřebuji další drink"
Klesám na dno, klesám na dno
Klesám na dno, klesám na dno
Bourám Route 80 East
Slunce je po mé pravé straně
Jsem opilý, ale má vize je dobrá
A přemýšlím o své dětské nevěstě
A nalevo ve stínech
Vidím něco, co mě rozesmívá
Tou motorkou mířím k Fat Pothole
Za tím podjezdem
Klesám na dno, klesám na dno
Klesám na dno, klesám na dno
...
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy