Texty písní Lou Reed Magic And Loss Warrior King

Warrior King

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I wish I was the warrior king
In every language that I speak
Lord over all that I survey
And all that I see I keep
Power omnipresent
Undiminished uncontrolled
With a message violent fury
At the center of my soul
I wish I was a warrior king
Inscrutable benign
With a faceless charging power
Always at my command
Footsteps so heavy that the world shakes
My rage instilling fear, ah, ha
Yet cautious firm but fair and good
The perfect Warrior King
I wish I installed angles
In every subject's house
Agents of my goodness
No-one would be without
A steak on every plate
A car for every house
And if you ever crossed me
I'd have your eyes put out
You don't exist without me
Without me you don't exist
And if logic won't convinced you
Then there's always this
I'm bigger, smarter, stronger, tough
Yet sensitive and kind
And though I could crush you like a bug
It will never cross my mind
It wouldn't cross my mind to your neck
Or rip out your vicious tongue
It wouldn't cross my mind to snap your leg like a twig
Or squash you like some slug
You are a violent messenger
And I'm not above your taunts
And if you hit me you know I'll kill you
Because I'm the Warrior King
Přeju si, abych byl králem válečníkem
V každém jazyce, kterým mluvím
Pánem všech míst, která dobyju
A všechno, co uvidím, bude mé
Všudypřítomná moc
Neomezený a nikým neovládaný
S myšlenkou násilné zuřivosti
V hloubi mé duše
Přeju si, abych byl králem válečníkem
Tajemným i laskavým
S nezaujatou mocí vládnout
Vždy všechno na můj rozkaz
Kroky těžké tak, že se celý svět otřese
Má zuřivost vyvolávající strach, ah ha
A ještě obezřetnou družinu, spravedlivou a dobrou
Úžasný král válečník
Přeju si, abych zavedl anděly
Do každého domu svých poddaných
Zástupce mé dobroty
Už nikdo by nebyl
Bez kusu masa na talíři
Auto pro každou domácnost
Ale kdybyste mě někdy napadli
Vypíchl bych vám oči
Beze mě nemůže být
Beze mě nejste nic
A pokud vás logika nepřesvědčí
Pak tu pořád bude to
Že jsem větší, chytřejší, silnější, neústupný
A také citlivý a milý
A přestože bych vás mohl rozdrtit jako hmyz
Nikdy by mě to ani nenapadlo
Nikdy by mě nenapadlo jít vám po krku
Nebo vám vyříznout váš jízlivý jazyk
Nikdy by mě nenapadlo zlomit vaši nohu jako větvičku
Nebo vás rozmáčknout jako nějakého slimáka
Jste poslové násilí
Nestarám se o váš výsměch
A pokud mě udeříte, víte, že vás zabiju
Protože jsem král válečník
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy