Texty písní Lunatica The Edge of Infinity EmOcean

EmOcean

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

The deep blue sea attracts my senses
The tide is like the heartbeat of eternity
I feel warm and safe as I'm diving deeper
Into the heart of the ocean, I have no fear

Beauty and wisdom are surrounding me here
Aren't we the ones who try to ignore?

Chorus:
Why I've never felt like this before? Oh, I cannot say!
It's pulling me deeper
It feels like going home to my fathers
I feel like a child in this deep blue wilderness

What I used to be is not important
I feel that something has changed inside myself
I breathe easily inside this liquid life
A total synthesis, immortality

Beauty and wisdom are surrounding me here
Aren't we the ones who try to ignore?

Chorus:

Forever free is what I could be if I stayed here
With no idea of human greed I would play my part

I escape from everything that I know as I'm drifting within this flow
Let me go to where I belong! Listen to the waves, they're singing our song
Hloubka modrého moře upoutává mé smysly.
Příliv je jako tlukot srdce věčnosti.
Cítím teplo a bezpečí když se potápím hlouběji
do srdce oceánu, nemám strach.

Krása a moudrost mě tu obklopují.
Nejsme mi ti, kdo zkouší přehlížet?

Proč jsem tohle nikdy předtím necítila? Oh, nemůžu
říct!
Táhne mě to hlouběji.
Je to jako jít domů k otci.
Vnímám to jako dítě v téhle hloubce modré divočiny.

Co jsem bývala není důležité.
Cítím, že se něco změnilo uvnitř mě.
Dýchám lehce uvnitř vodního života
celkové syntézy, nesmrtelnosti.

Krása a moudrost mě tu obklopují.
Nejsme mi ti, kdo zkouší přehlížet?

Navždy volná, to je to, co bych mohla být, kdybych zůstala tady.
Bez nápadů lakomého člověka, chci hrát svoji část.

Utíkám od všeho, o čem vím, že vybočuju
z tohoto proudu.
Nechej mě jít tam, kam patřím! Naslouchat vlnám,
ony zpívají naši píseň.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy