Texty písní Lynyrd Skynyrd Pronounced Leh-Nerd Skin-Nerd Gimme Three Steps

Gimme Three Steps

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I was cutting the rug
Down at a place called The Jug
With a girl named Linda Lu
When in walked a man
With a gun in his hand
And he was looking for you know who.
He said, "Hey there fellow,
With the hair colored yellow,
Watcha tryin' to prove?
'Cause that's my woman there
And I'm a man who cares
And this might be all for you."

I was scared and fearing for my life.
I was shakin' like a leaf on a tree.
'Cause he was lean, mean,
Big and bad, Lord,
Pointin' that gun at me.
I said, "Wait a minute, mister,
I didn't even kiss her.
Don't want no trouble with you.
And I know you don't owe me
But I wish you'd let me
Ask one favor from you."

(Chorus)
"Won't you give me three steps,
Gimme three steps mister,
Gimme three steps towards the door?
Gimme three steps
Gimme three steps mister,
And you'll never see me no more."

Well the crowd cleared away
And I began to pray
As the water fell on the floor.
And I'm telling you son,
Well, it ain't no fun
Staring straight down a forty-four.
Well he turned and screamed at Linda Lu
And that's the break I was looking for.
And you could hear me screaming a mile away
As I was headed out towards the door.

(Chorus)
Stříhal jsem rohožku,
Na místě zvaném Lapák.
S dívkou jménem Linda Lu.
Když tu dovnitř vešel chlap,
Se zbraní ve své ruce.
A hledal, ty víš koho…
Řekl, „Hej ty tam chlápku,
S vlasy zbarvenými na žluto.
Co si to snažíš dokázat?
Protože tamto je moje žena,
A já jsem muž, kterému na tom záleží.
A to je pro tebe asi tak všechno.“

Byl jsem vyděšený a obával jsem se o můj život.
Třásl jsem se jako list na stromě.
Protože byl hubený, myslím,
Velký a zlý, Pán.
Namířil na mě zbraň.
Řekl jsem, „Počkejte chvilku, pane,
Ani jsem ji nepolíbil.
Nechci s vámi mít žádný problém,
A já vím, že vám nepatřím,
Ale přeji si, abyste mě nechal,
Požádat vás o laskavost.“

(Refrén)
„Nedal byste mi tři kroky?
Dejte mi tři kroky pane,
Dejte mi tři kroky směrem ke dveřím!
Dejte mi tři kroky,
Dejte mi tři kroky pane,
A už mě tu nikdy víc neuvidíte.“

Tak se ten dav odklidil,
A já se začal modlit.
Padl jsem na zem jak voda,
A já ti říkám synku,
Že, to není žádná sranda.
Zíral jsem rovnou na zem, čtyřicet-čtyři.
On se otočil a zakřičel na Lindu Lu.
A to byl okamžik, na který jsem čekal,
A mohl jsi mě slyšet křičet na míle daleko,
Jak jsem zamířil směrem ven z těch dveří.

(Refrén)
„Nedal byste mi tři kroky?
Dejte mi tři kroky pane,
Dejte mi tři kroky směrem ke dveřím!
Dejte mi tři kroky,
Dejte mi tři kroky pane,
A už mě tu nikdy víc neuvidíte.“
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy