Texty písní M.I.A Arular Bingo

Bingo

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Can you keep a secret
From them other people
If I tell you bout wha-gwan?
And would you let me know
If I forget the secret
Took my eye off of the Ball?

Cause Bingo, now I'm hitting the 6 [x4]

I know what's going on
I know how you going on
I got the ra ra
Go ahead and throw the ball
I don't be running at all
I got my own goal
I stand in one place
And make sure I just hit the ball

Can you keep a secret
From them other people
If I tell you 'bout wha-gwan?
And would you let me know
If I forget the secret
Took my eye off of the Ball?

Cause Bingo, now I'm hitting the 6 [x4]

You drink too much Rum
You make me wanna run
I make no assumption
Ass will get the hump on
Wha's the point of talkin' gun?
I'm donel Blitz and bombed
That what I don't run
For the sake of havin' fun

Can you keep a secret
From them other people
If I tell you 'bout wha-gwan?
And would you let me know
If I forget the secret
Took my eye off of the Ball?

Cause Bingo, now I'm hitting the 6 [x4]

Do you know what is on?
Do you know what is on?
Do you know how this beat is made in fucking London, Doc? [x2]

Can you keep a secret
From them other people
If I tell you 'bout wha-gwan?
And would you let me know
If I forget the secret
Took my eye off of the Ball?

Cause Bingo, now I'm hitting the 6 [x4]
Dokážete udržet tajemství
Z nich jiní lidé
Kdybych vám zápas WHA-gwan?
A mohl bys mě nechat vědět
Pokud jsem zapomněl tajemství
Vzal moje oko off na ples?

Příčina Bingo, teď jsem bít 6 [x4]

Já vím, co se děje
Vím, jak se děje
Mám ra ra
Nestyď se a hodit míč
Nechci být spuštěna na všech
Mám své vlastní cíle
Stojím na jednom místě
A ujistěte se, že jsem jen trefit míč

Dokážete udržet tajemství
Z nich jiní lidé
Pokud jsem ti 'bout WHA-gwan?
A bys mi dal vědět
Pokud jsem zapomněl tajemství
Vzal moje oko pryč ples?

Příčina Bingo, teď jsem bít 6 [x4]

Pijete moc Rum
Vy mě chcete spustit
Já žádné předpoklad
Ass dostane hrb na
WHA je bod Talkin 'pistoli?
Jsem donel Blitz a bombardovali
To, co mám dělat nelze spustit
Z důvodu havin 'fun

Dokážete udržet tajemství
Z nich jiní lidé
Pokud jsem ti 'bout WHA-gwan?
A bys mi dal vědět
Pokud jsem zapomněl tajemství
Vzal moje oko pryč ples?

Příčina Bingo, teď jsem bít 6 [x4]

Víte, co je na?
Víte, co je na?
Víte, jak se to porazit podána v zasraný Londýně, doktore? [X2]

Dokážete udržet tajemství
Z nich jiní lidé
Pokud jsem ti 'bout WHA-gwan?
A mohl bys mě nechat vědět
Pokud jsem zapomněl tajemství
Vzal moje oko pryč ples?

Příčina Bingo, teď jsem bít 6 [x4]
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy