Texty písní M.I.A Kala Paper Planes

Paper Planes

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I fly like paper, get high like planes
If you catch me at the border I got visas in my name
If you come around here, I make 'em all day
I get one down in a second if you wait

I fly like paper, get high like planes
If you catch me at the border I got visas in my name
If you come around here, I make 'em all day
I get one down in a second if you wait

Sometimes I think sitting on trains
Every stop I get to I'm clocking that game
Everyone's a winner
we're making our fame
Bonafide hustler making my name

Sometimes I think sitting on trains
Every stop I get to I'm clocking that game
Everyone's a winner
we're making our fame
Bonafide hustler making my name

All I wanna do is (BANG BANG BANG BANG!)
And (KKKAAAA CHING!)
And take your money

All I wanna do is (BANG BANG BANG BANG!)
And (KKKAAAA CHING!)
And take your money

All I wanna do is (BANG BANG BANG BANG!)
And (KKKAAAA CHING!)
And take your money

All I wanna do is (BANG BANG BANG BANG!)
And (KKKAAAA CHING!)
And take your money

Pirate skulls and bones
Sticks and stones and weed and bombs
Running when we hit 'em
Lethal poison for their system

Pirate skulls and bones
Sticks and stones and weed and bombs
Running when we hit 'em
Lethal poison for their system

No one on the corner has swagger like us
Hit me on my banner prepaid wireless
We pack and deliver like UPS trucks
A radio in hell just pumping that gas

No one on the corner has swagger like us
Hit me on my banner prepaid wireless
We pack and deliver like UPS trucks
A radio in hell just pumping that gas

All I wanna do is (BANG BANG BANG BANG!)
And (KKKAAAA CHING!)
And take your money

All I wanna do is (BANG BANG BANG BANG!)
And (KKKAAAA CHING!)
And take your money

All I wanna do is (BANG BANG BANG BANG!)
And (KKKAAAA CHING!)
And take your money

All I wanna do is (BANG BANG BANG BANG!)
And (KKKAAAA CHING!)
And take your money

M.I.A.
Third world democracy
Yeah, I got more records than the K.G.B.
So, uh, no funny business
Are you ready

Some some some I some I murder
Some I some I let go
Some some some I some I murder
Some I some I let go

All I wanna do is (BANG BANG BANG BANG!)
And (KKKAAAA CHING!)
And take your money

All I wanna do is (BANG BANG BANG BANG!)
And (KKKAAAA CHING!)
And take your money

All I wanna do is (BANG BANG BANG BANG!)
And (KKKAAAA CHING!)
And take your money

All I wanna do is (BANG BANG BANG BANG!)
And (KKKAAAA CHING!)
And take your money
Létám jako papír, tak vysoko jako jsou letadla
Pokud uvidíš mě na hranici, mám vízo v mém jménu
Jestliže to dokážu dělat celý den
Dostanu se i do druhého, pokud si počkáš

Létám jako papír, tak vysoko jako jsou letadla
Pokud uvidíš mě na hranici, mám vízo v mém jménu
Jestliže to dokážu dělat celý den
Dostanu se i do druhého, pokud si počkáš

Někdy si říkám, že posedím ve vlacích
Na každé zastávce stopuju zvěř
Každý, kdo je vítězem
Vytváříme si naši pověst
Bonafide Hustler tvoří mé jméno

Někdy si říkám, že posedím ve vlacích
Na každé zastávce stopuju zvěř
Každý, kdo je vítězem
Vytváříme si naši pověst
Bonafide Hustler tvoří mé jméno

Všechno, co chci udělat je (BANG BANG BANG BANG!)
A (KKKAAAA CHING!)
A vzít si tvé peníze

Všechno, co chci udělat je (BANG BANG BANG BANG!)
A (KKKAAAA CHING!)
A vzít si tvé peníze

Všechno, co chci udělat je (BANG BANG BANG BANG!)
A (KKKAAAA CHING!)
A vzít si tvé peníze

Všechno, co chci udělat je (BANG BANG BANG BANG!)
A (KKKAAAA CHING!)
A vzít si tvé peníze

Pirátské lebky a kosti
Hole a kameny a plevel a bomby
Když spustíme, zasáhneme
Smrtící jed pro jejich systém

Pirátské lebky a kosti
Hole a kameny a plevel a bomby
Když spustíme, zasáhneme
Smrtící jed pro jejich systém

Nikdo na rohu se nevychloubá jako my
Udeř mě na můj předplacený bezdrátový banner
Balíme a dodáváme rádi UPS vozíky
Rádio v pekle právě čerpá plyn

Nikdo na rohu se nevychloubá jako my
Udeř mě na můj předplacený bezdrátový banner
Balíme a dodáváme rádi UPS vozíky
Rádio v pekle právě čerpá plyn

Všechno, co chci udělat je (BANG BANG BANG BANG!)
A (KKKAAAA CHING!)
A vzít si tvé peníze

Všechno, co chci udělat je (BANG BANG BANG BANG!)
A (KKKAAAA CHING!)
A vzít si tvé peníze

Všechno, co chci udělat je (BANG BANG BANG BANG!)
A (KKKAAAA CHING!)
A vzít si tvé peníze

Všechno, co chci udělat je (BANG BANG BANG BANG!)
A (KKKAAAA CHING!)
A vzít si tvé peníze

M.I.A.
Třetí svět demokracie
Ano, mám víc záznamů než KGB
Takže, ehm, no legrační podnikání
Jste připraveni

Některé některé některé jsem některé jsem zavraždila
Některé jsem některé jsem pustila
Některé některé některé jsem některé jsem zavraždila
Některé jsem některé jsem pustila

Všechno, co chci udělat je (BANG BANG BANG BANG!)
A (KKKAAAA CHING!)
A vzít si tvé peníze

Všechno, co chci udělat je (BANG BANG BANG BANG!)
A (KKKAAAA CHING!)
A vzít si tvé peníze

Všechno, co chci udělat je (BANG BANG BANG BANG!)
A (KKKAAAA CHING!)
A vzít si tvé peníze

Všechno, co chci udělat je (BANG BANG BANG BANG!)
A (KKKAAAA CHING!)
A vzít si tvé peníze
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy