Texty písní M.I.A Kala Timbaland, M.I.A - Come Around

Timbaland, M.I.A - Come Around

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

M.I.A.
Check my coat in and I paid the dollar,
Sidekick rings, "what´s up? holla!"
Text the address, I´ll see you later
Baby come down
Come down, come down, come down
run down, run down, run down
Run, make a run, make a run, make a run, make a run, make a run down
A dun da da dun da da dun da da dun da da dun dun
Beat goes on
A dun da da dun da da dun da da dun da da dun dun
Beat goes on

In a faraway land we got shit made
Ray-Ban shades, warheads laid
Babies born in air raids
My girls run the Everglades
Indian tribesmen gamble spades
Indian chicks, they get men laid
Milk and honey, smoke high-grade
Gold and diamond, gems and jade
Ride up on our tanks, invade
Blow up thing to save our nam
Mina, Rina, Tina, Sabrina
Being a super Indian babe
We black market, we black made
We hit shit out when it rains
Would you come down and catch my train?
Would you run down and play this game?

Check my coat in and I paid the dollar,
Sidekick rings, "what´s up? holla!"
Text the address, I´ll see you later
Baby come down
Come down, come down, come down
run down, run down, run down
Run, make a run, make a run, make a run, make a run, make a run down
A dun da da dun da da dun da da dun da da dun dun
Beat goes on
A dun da da dun da da dun da da dun da da dun dun
Beat goes on

Timbaland
Baby girl
You and me, need to go to your teepee
The moon is full, and I´m shining.
Baby, I know you see me.
Put a hump or two on your back
Jst like that
Oh girl you´re on fire.
I don´t wanna be in love with you
Imma just break you off and say goodbye
The night is young
Don´t make me wait,
You just might miss your chance.
I´m gon´ tell you the truth
Timbaland, I´m the motherfuckin´ man.
Today´s the day, girl, let me get that
Don´t get mad
In fact, let me hit that
I´ve been overkilling them, I break backs
Come down, run down
Girl, where your place at?

M.I.A.
Check my coat in and I paid the dollar,
Sidekick rings, "what´s up? holla!"
Text the address, I´ll see you later
Baby come down
Come down, come down, come down
run down, run down, run down
Run, make a run, make a run, make a run, make a run, make a run down
A dun da da dun da da dun da da dun da da dun dun
Beat goes on
A dun da da dun da da dun da da dun da da dun dun
Beat goes on

Timbaland
Don´t get it twisted baby girl, baby boy ´cause Timbaland ain´t dead
Don´t get it twisted baby girl, baby boy ´cause Timbaland ain´t dead
Bounce
M.I.A.
Zkontrolujte, zda můj kabát a já jsem zaplatil dolar,
Sidekick kroužky, "Co se děje? Holla!"
Text adresu, uvidíme později
Zlato, pojď dolů
Pojď dolů, pojď dolů, pojď dolů
spustit dolů, spustit dolů, spusťte dolů
Běh, aby běh, aby běh, aby běh, aby běh, aby běh dolů
Dun da da da da dun dun da da da da dun dun dun
Beat Goes On
Dun da da da da dun dun da da da da dun dun dun
Beat Goes On

V daleké zemi máme hovno se
Ray-Ban odstíny, hlavice stanovené
Miminka narozená v náletů
My holky běh Everglades
Indický kmene hazardovat rýče
Indický kuřat, dostanou muži podle
Mléko a med, kouře high-třída
Zlata a diamantů, drahokamů a Jade
Jízda na našich tanků, napadnout
Vyhodit do povětří, co se zachránit naši nam
Mina, Rina, Tina, Sabrina
Být super indické dítě
My černý trh, jsme se černá
Trefili jsme hovno, když prší
Mohl byste přijít a chytit můj vlak?
Mohl byste spustit dolů a hrát tuto hru?

Zkontrolujte, zda můj kabát a já jsem zaplatil dolar,
Sidekick kroužky, "Co se děje? Holla!"
Text adresu, uvidíme později
Zlato, pojď dolů
Pojď dolů, pojď dolů, pojď dolů
spustit dolů, spustit dolů, spusťte dolů
Běh, aby běh, aby běh, aby běh, aby běh, aby běh dolů
Dun da da da da dun dun da da da da dun dun dun
Beat Goes On
Dun da da da da dun dun da da da da dun dun dun
Beat Goes On

Timbaland
Holčička
Ty a já, je třeba jít do svého teepee
Měsíc je plný, a já jsem zářila.
Miláčku, já vím, že mě vidí.
Dejte hrb nebo dva na zádech
JST rád, že
Děvče, jsi v ohni.
Nechci být v lásce s vámi
Imma jen break tě a říct sbohem
Noc je ještě mladá
Nenuťte mě čekat,
Právě jste mohl ujít svou šanci.
Já jsem gon 'řekl pravdu
Timbaland, jsem motherfuckin 'muž.
Dnešní den, děvče, dovolte mi, abych to vzal
Nenechte se zbláznil
Ve skutečnosti mi dovolte hit, že
Byl jsem overkilling nich, I break záda
Pojď dolů, spusťte dolů
Girl, kde si místo v?

M.I.A.
Zkontrolujte, zda můj kabát a já jsem zaplatil dolar,
Sidekick kroužky, "Co se děje? Holla!"
Text adresu, uvidíme později
Zlato, pojď dolů
Pojď dolů, pojď dolů, pojď dolů
spustit dolů, spustit dolů, spusťte dolů
Běh, aby běh, aby běh, aby běh, aby běh, aby běh dolů
Dun da da da da dun dun da da da da dun dun dun
Beat Goes On
Dun da da da da dun dun da da da da dun dun dun
Beat Goes On

Timbaland
Nechápu to zkroucený holčička, chlapeček 'příčina Timbaland není mrtvý
Nechápu to zkroucený holčička, chlapeček 'příčina Timbaland není mrtvý
Odskočit
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy