Texty písní M People One Night in Heaven: The Best of M People Just for You

Just for You

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I will climb the highest mountain
just for you.
Bring gold and silver to your door
just for you.
I will raise my glass up to the sky
just for you.
I will be your strength and be your pride
be with you.

I'll make sweet soul music all night long
just for you.
Make you feel that you belong
just for you.
We'll take a ride in the tunnel of love
just us two.
I will scream aloud at the altar of God
I love you.

Just for you I'll wash you down,
cleanse your soul and be around,
hold your hand and lead the way,
be with you all through your day.
Just for you I'll sacrifice
everything in my life,
I will give all this to you,
dedicate my self to you...
Just for you, just for you, just for you, yeah (just for you)
Just for you, just for you, just for you (just for you)
Just for you, just for you, just for you, yeah (just for you)
Just for you, just for you, just for you (just for you)
I'll be a shooting star in the sky at night
just for you.
I'll be your mother of pearl, diamond girl
just for you.
I'll lock the door, throw away the key
just for you.
I am the air that you breathe
I am you.

I'll terrorise, publicise, capitalise, mesmerise,
idolise, wave goodbyes to all the things you despise.

Just for you. Just for you.

I'll climb the highest mountain,
until I reach the top.
I'll climb the highest mountain,
and I will not stop.
I'll climb the highest mountain (highest mountain),
and I'll never stop (never stop).
I'll climb the highest mountain (highest mountain),
until I reach the top (reach the top).

I'm gonna climb that mountain (highest mountain),
I'm gonna reach the top (never stop).
I'm gonna climb that mountain (highest mountain),
I'm gonna reach the top (reach the top).

And I will not stop (highest mountain, never stop)
And I will not stop (highest mountain, reach the top)

Higher and higher and higher (highest mountain, never stop)
Higher and higher and higher (highest mountain, reach the top)

Just for you (highest mountain, never stop)
Just for you (highest mountain, reach the top)
Just for you.....
Budu vyšplhat na nejvyšší horu
jen pro vás.
Přineste zlato a stříbro na vaše dveře
právě pro vás.
Vzbudím skleničku až do nebe
jen pro vás.
Budu vaší pevnost, musí být vaše pýcha
být s vámi.

Budu sweet soul music dělat celou noc
jen pro vás.
Udělat si myslíte, že patříte
právě pro vás.
Vezmeme jízdě v tunelu lásky
jen nás dvou.
budu křičet nahlas na oltář Boží
I love you.

Stačí pro tebe budu tě umýt,
očistit své duše a bude kolem,
drží si ruku a tak
se s vámi se všemi přes svůj den.
Jen pro tebe budu obětovat
všechno v mém životě,
dám to všechno Vám,
věnovat svůj vlastní na vás ...
jen pro vás, jen pro vás, jen pro vás, jo (jen pro vás)
jen pro vás, jen pro vás, jen pro Vás (jen pro vás)
jen pro vás, jen pro vás, jen pro vás, jo (jen pro vás)
jen pro vás, jen pro vás, jen pro vás (jen pro Vás)
I'll be padající hvězda na obloze v noci
právě pro vás.
Budu tvoje matka perlové, diamantové holka
právě pro vás.
budu zamknout dveře, zahodit klíč
právě pro vás.
já jsem vzduch, který dýcháme
jsem vás.

budu terorizování, zveřejňovat, zhodnotit, fascinovat,
učinit někoho idolem, vlna rozloučení na všechny věci, které opovrhovat.

Jen pro vás. Právě pro vás.

Budu lézt na nejvyšší horu,
dokud se dostat na vrchol.
Budu lézt na nejvyšší horu,
a já se nezastaví.
Budu lézt na nejvyšší horu (nejvyšší hora),
a já nikdy přestat (nikdy přestat).
uvidíme lézt na nejvyšší horu (nejvyšší hora),
až jsem dosáhnout vrcholu (dosáhnout vrcholu).

I'm gonna vylézt, že hora (nejvyšší hora),
I'm gonna dosáhnout vrcholu (nikdy přestat ).
I'm gonna vylézt, že hora (nejvyšší hora),
I'm gonna dosáhnout vrcholu (dosáhnout vrcholu).

And I won't stop (nejvyšší hora, nikdy stop)
And I won't stop (nejvyšší hora, dosáhnout nahoře)

Vyšší a vyšší a vyšší (nejvyšší hora, nikdy stop)
vyšší a vyšší a vyšší (nejvyšší hora, dosáhnout vrcholu)

Jen pro vás (nejvyšší hora, nikdy nepřestane)
Jen pro vás (nejvyšší hora, dosáhnout vrcholu)
Jen tak pro vás .....
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy