Texty písní Machine Head Hellalive Crashing Around You

Crashing Around You

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I am your nightmares, true scares
That dream when you can't stop from falling
Can't fight, can't run
Can't stop the person you've become

I am your heartbreaks, mistakes
That place inside your hate
I am that shadow following every move, reminding you
That it's never good enough, never good enough
Even though you'll try and try
I'm gonna call your bluff
Because I am the thing bringing the feelings when...

Your world comes crashing around you
Smashes down around you
When will you see that you cannot hide from me?

When you feel darkness, hopeless
Can't cope with all the stress
I'll make you hate life bring strife
Remember failures hardened stare
And it's never gonna change, never gonna change
Always they'll be judging you
Compared to who and who
You trust in me but I only live to see

Your world come crashing around you
Smash down around you
When will you see that you cannot hide from me?

When I come for you
When I see through you
When I eat through you
When I destroy you

You'll think you're betrayed, astray
I'll leave you ripped and torn so bad you
Can't trust, can't love
Can't understand why life's so fucked
I'm deep inside your mind
In constant remind
If you leave your thoughts to me, believe
I'll make sure that I see

Your world come crashing around you
Smash down around you
When will you see that you cannot hide from me?

I'll make your world come crashing around you
Smash down around you
I'll let you see why cannot hide from me
Because I am you
Jsem tvoje noční můra, opravdová hrůza
ten sen který nemůžeš zastavit z pádu
nemůžeš bojovat, nemůžeš utíkat
nemůžeš zastavit osobu, kterou se máš stát

Jsem tvé zlomené srdce, tvé chyby
to místo, které uvnitř sebe máš
Jsem ten stín padající každým pohybem připomínající tebe
to není nikdy dost dobrý, nikdy dost dobrý
stálá myšlenka, budeš jí zkoušet a zkoušet
zastavit, chystám se upozornit na tvůj klam
protože jsem do věcí zatah city když...

Tvůj svět ničí vše kolem tebe
sráží dolu vše kolem tebe
Kdy se budeš koukat, to se nemůžeš skrýt přede mnou?

Když cítíš temnotu, beznaděj
nemůžeš se vypořádat se vším stresem
budu dělat, že máš život, přinesu spor
vzomeneš si na nezdary, zarytý, upřený pohled
a nikdy není šance, nikdy není šance
vždy tě budou soudit
ve srovnání kdo a kdo
věříš ve mě, ale já mám jen dožít

Tvůj svět ničí vše kolem tebe
sráží dolu vše kolem tebe
Kdy se budeš koukat, to se nemůžeš skrýt přede mnou?

Když přicházím pro tebe
když vidím skrz tebe
když jím skrz tebe
až tě zničím

Ty budeš myslet, že jsi zradila, zbloudila
Nechám tě opuštěnou, roztrženou a rozdrásanou, tak si špatná
nemůžeš věřit, nemůžeš milovat
nemůžeš rozumět proč je život tak podřadnej
jsem hluboko uvnitř tvé mysli
stále připomínán
Když opustíš myšlenky na mě, věříš
že budu dělat, to co vidím

Tvůj svět ničí vše kolem tebe
sráží dolu vše kolem tebe
Kdy se budeš koukat, to se nemůžeš skrýt přede mnou?

Udělám to, že tvůj svět zničí vše kolem tebe
srazím dolu vše kolem tebe
Nechám tě koukat, proč se nemůžeš skrýt přede mnou?
Protože já jsem ty
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy