Texty písní Machine Head Hellalive Old

Old

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I am the man that defends all things profane
6000 years is the time that I shall reign
And with a grin drank the blood of holy swine
Impurity made the blood turn into wine

[Chorus:]
Old man, dead hand
If only their insanity
The lie feeds off their greed
Jesus wept

I am the pain that feeds off your weakness
A sickening born of hate, not of the blessed
And with the time I will crush all things you prey
Destroying all from the known to the arcane

[Chorus]

Burn my eyes and try to blind me
Bury me so they won't find me
Try to suck my power empty
Got no crown of thorns on me

So burn my eyes and try to blind me
Bury me so they won't find
Try to suck my power dry
You got no crown of thorns on me

[Chorus]
Jsem člověk co brání všechno znesvěcené
6000 let je doba po kterou budu vládnout
A s úšklebkem budu pít krev svaté svině
Nečistota změní krev ve víno

[Chorus:]
Starý člověk, ztuhlá ruka
Jen když jejich šílenství
Lež nasytí jejich lakotu
Ježíš plakal

Já jsem ta bolest která se nasytí tvou slabostí
Hnusné zrození z nenávisti, ne z požehnání
A časem rozbiju všechno pro co ses modlil
Zničím všechno od známého po neznámé

[Chorus]

Spal mi oči a zkus mě oslepit
Pohřbi mě ať mě nenajdou
Zkus mi vycucnout mou sílu
Nemám žádnou trnovou korunu

Tak mi spal oči a zkus mě oslepit
Pohřbi mě ať mě nenajdou
Zkus mi vycucnout mou sílu
Nemáš pro mě žádnou trnovou korunu
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy