Texty písní Machine Head Hellalive Supercharger

Supercharger

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Electricity is pulsing
through our veins a charge
is racing
A chain reaction through
the four of us,
to you, will make
the transformers begin
converting into overdrive

Power surge now
exploding through
Energy, filling the ominous
void within you
No need to live your life in
that gap
Got what you need right
here on lightning tap, so

Charge me, charge you
charge us, charge through
Amplify, terrify
supercharger electrifies

Getting under skin, we're
like a rash
Spreading over your body
we are the itch you
scratch
That doesn't seem to go
away
Protons, neutrons, electrons
synchronizing into one

In sheer power all will
pale
heaviness off the Richter
scale
Forever crushing the
competition in their tracks
100,000 Volts we blast, so

Charge me, charge you
charge us, charge through
Amplify, terrify
supercharger electrifies

Your - little sticks of
dynamite
We're - the fuse and
we're the light

Electricity is pulsing
through our veins a
charge is racing
A chain reaction from the
four of us,
to you, has made
it crystal clear we'll win
this war
Destiny...Victory

Braveheart - mindset, full
attack
Kamikaze, never look back
in this war, a victory is if
you feel this too
You feed off us, and we
feed off you, so

Charge me, charge you
charge us, charge through
Amplify, terrify
supercharger electrifies

Charge me, charge you
charge us, charge through
Supercharger
Supercharger
Supercharger
Supercharger.
Elektřina pulzuje
v našich žilách, napětí
se šíří
Řetězová reakce skrz
nás čtyři,
k vám způsobí
že se transformátory
přebudí

Síla teď narůstá
exploduje kolem
Energie, plní hrozivě
prázdnotu v tobě
Už nepotřebuješ žít svůj život
sevřený v čelistech
Máš to co potřebuješ
tady na konci blesku, tak

Nabij mě, nabij se
nabij nás, nabij se skrz
Zesil, zastraš
Supernabíječka elektrizuje

Dostanem se pod kůži
jsme jako vyrážka
Rozšíříme se po tvém těle
jsme jako svědění
poškrábeš se
Ale nevypadá to že to
přestane
Protony, neutrony, elektrony
se spojí do jednoho

V průzračné síle všechno
vybledne
tíha vypne Richterovu
škálu
Navždy zničí
konkurenci ve svých stopách
100,000 volty vybuchneme, tak

Nabij mě, nabij se
nabij nás, nabij se skrz
Zesil, zastraš
Supernabíječka elektrizuje

Vaše malé válečky
dynamitu
My jsme roznětka a
Jsme světlo

Elektřina pulzuje
v našich žilách, napětí
se šíří
Řetězová reakce skrz
nás čtyři,
k vám způsobí
že je zcela jasné že vyhrajeme
tuhle válku
Je to osud... Vítězství

Statečné srdce
útok naplno
Kamikaze, nedívej se zpět
v téhle válce je vítězství když
cítíš to samé
Ty se živíš námi a my
se živíme tebou, takže

Nabij mě, nabij se
nabij nás, nabij se skrz
Zesil, zastraš
Supernabíječka elektrizuje

Nabij mě, nabij se
nabij nás, nabij se skrz
Supernabíječka
Supernabíječka
Supernabíječka
Supernabíječka.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy