Texty písní Machine Head Hellalive The Blood, The Sweat, The Tears

The Blood, The Sweat, The Tears

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Oh yes i walk the path, that righteous
Many men have walked before
And this pain"s held
A broken shell
Straight shackled onto the floor

So welcome to the world
That i lived in
Puking up bile and hate
My world has turned
To false inclusion
Sickening broken state

But then i'll see
There's a thing in me
That make you want it
More than you

But i deny all this
Cause pain was my bliss
Get wasted on self destruct

Just hold on to the edge

It's all about
The blood, the sweat, the tears
Attribute to the strength
Built through the years

[2X]

Yes i walk the path
That gives me
Confidence strong and pure
Now i realize
That freedom rises
From confronting the source

I built these walls around me
And i can break them all away
I'll focus all the strength i call
Into unstoppable energy

So hold on to the edge

It's all about
The blood, the sweat, the tears
Attribute to the strength
Built through the years

[2X]

Hold on
I'm not falling
Not falling down again

It's all about
The blood, the sweat, the tears
Attribute to the strength
Built through the years

Believe me that
Time will sear the wound
Time will sear the wound
Time will seal the wound
Ó ano, jdu po cestě spravedlnosti
Mnoho jich šlo přede mnou
A bolest se jich držela
Rozpadlá schránka
Spoutaná přímo k zemi

Tak vítej do světa
Ve kterém jsem žil
Zvracel jsem hořkost a nenávist
Můj svět se otočil
K falešnému okolí
Nechutný rozpadlý stav

Ale pak uvidím
Že je tu ve mně věc
Co tě přinutí chtít to
Víc než sebe

Ale tohle všechno odmítám
Protože bolest byla můj ráj
Opil jsem se k sebezničení

Jen vydržet blízko

Všechno je to o
Krvi, potu, slzách
Znak síly
Vybudovaná po létech

[2X]

Ano kráčím po cestě
Která mi dává
Jistotu, sílu a čistotu
Teď si uvědomuju
Že svoboda vyvěrá
Z konfrontace s příčinou

Vybudoval jsem kolem sebe tyto zdi
A můžu je celé rozbít
Soustředím všechnu sílu kterou mám
Na nezastavitelnou energii

Tak vydržet blízko

Všechno je to o
Krvi, potu, slzách
Znak síly
Vybudovaná po létech

[2X]

Vydržet
Já neklesám
Neklesám znova dolů

Všechno je to o
Krvi, potu, slzách
Znak síly
Vybudovaná po létech

Věř mi že
Čas vypálí zranění
Čas vypálí zranění
Čas vypálí zranění
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy