Texty písní Machine Head Through the Ashes of Empires Days Turn Blue To Gray

Days Turn Blue To Gray

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Thou have fathered
Son and daughter
Doth begat, yet raised not bother
Paralyzed your children's lives
Wither vines of family ties

Self-destruction
Make him function
Crayons and clay
Days turn blue to gray
Days turn blue to gray

Seventeen when
Family begin
Drinking, fighting, heroin
Unquenchable addictions call
Responsible to none above all

Self-destruction
Make him function
Crayons and clay
Days turn blue to gray
Days turn blue to gray

Lest I taste
Its sweet grapes
Glass to tongue
Across it tips
Cross my lips
Swallow it down

Please
Won't you love me?
Please help me see
What did I do?
Did I hurt you?
And now that you're gone
Emptiness lives on
The guilt is all I feel
No closure

Father
Motherfucker
No closure

The strings of my heart
You pulled on endlessly
This twine is severed
In tragedy

Father
Mother Destroyer
Destroy her

Your self-destruction
What made you feel alive
Your self-destruction
Of your children's
Lives
Ty jsi zplodil
Syna a dceru
Provést modlitbu, ještě zvýší nerušitelnost
Omráčený životy tvých dětí
Vadnou révy rodinných vazeb

Sebe-destrukce
Udělat ho funkcí
Pastelky a hlína
Dny zmodrají do šedi
Dny zmodrají do šedi

Sedmnáct když
Rodina začíná
Chlastání, bojování, heroin
Neuhasitelný návyky volají
K nikomu nezodpovědný především

Sebe-destrukce
Udělat ho funkcí
Pastelky a hlína
Dny zmodrají do šedi
Dny zmodrají do šedi

Abych neochutnal
Jeho sladký hrozny
Sklenice vadí
Přes tohle se nahnu
Podrážděný moje rty
Spolknout to

Prosím
Nemiluj mě ?
Prosím pomoc mi vidět
Co jsem udělal ?
Zranil jsem tě ?
A teď jsi pryč
Prázdnota trvá
Vina je vše co já necítím
Bez konce

Otec
Svině
Bez konce

Struny z mého srdce
Si natahoval nekonečně
Tenhle provázek je poškozen
V tragédii

Otec
Matka ničitel
Zničit jí

Tvoje sebe-destrukce
Co tě udělala abyste se cítil na živu
Tvoje sebe-destrukce
Tvých dětských
Životů
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy