Texty písní Madball Demonstrating My Style In Memory Of...

In Memory Of...

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

He had a life and so much to give
I'll never understand what he did
He had a family who cared for him
That was a selfish thing that he did
Life comes down hard on you sometimes
You gotta deal with it, give it time
I know he had a lot on his mind
Wish I could talk to him one last time
I know things are hard but that's no reason to end it now
I can't believe that it was so bad, that you had to take yourself out
Waste of life
I know times are hard
Why'd you give in
Měl jsem život a tolik, aby
Nikdy nepochopím, co udělal
Kdo měl rodinu jsem se staral o něj
To bylo sobecké, co jsem udělal
Život přijde tvrdý na vás někdy
Musíš se s tím, dát čas
Vím, že jsem měl spoustu na srdci. Promluvte si s ním jednou, naposledy
Věci jsou tvrdé vím, ale to není důvod ji ukončit hned
Nemůžu uvěřit, že to bylo tak špatné, že jste měli brát sami ven
Odpad z života
Vím, že těžké časy
Proč dáváte do
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy