Texty písní Madball Hold It Down Everyday Hate

Everyday Hate

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

everyday i hate more and more cuz i know the truth.
its just a role you play and nothing more.
lifes a game to you.
but i live by another set of rules and i know jsut what it takes to prove.
that weak at heart is what youll always be.
your fake ass wont compete with me.
it must be hard to live in disgrace.
they know the truth and now who should you blame?
you have no fucking shame.
im the one so blame me.
everyday i hate i cannot relate.
youll never be a part of my scene.
youre just a sucka mc,
a fucking wanna be.
now come and throw joints with me
Každodenně nenávidím víc a víc cuz já vím pravdu.
jen jeho roli, kterou hrají a nic víc.
zátiší hra pro vás.
ale žiji jiným souborem pravidel a vím jen to, co je zapotřebí prokázat.
že slabý na srdce, je to, co budeš vždy.
Vaše falešný zadek zvyklý soutěžit se mnou.
Musí být těžké žít v hanbě.
znají pravdu, a teď, kdo byste měli za zlé?
nemáte žádné kurva škoda.
im jeden tak vinu mě.
každodenní i nenávist i se nemůže týkat.
youll nikdy být součástí mého scény.
Vy jen sucka mc,
kurva chtějí být.
Nyní nastal a hodit spoje se mnou.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy