Texty písní Madball Hold It Down Show No Fear

Show No Fear

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

i will not hesitate,
if i wait, i give in to chance and i cant live life that way.
can you read my face,
theres no way i'll turn and walk away so just make your mistake.
so when the time comes i dont care,
when the time comes i'll be there,
when the time comes show no fear,
cuz its time and im right here.
i will not lose face, i'll save,
everything i am cuz thats just how i was made.
i will not hesitate,
if i wait i give into chance and i cant live life that way.
a wise man once said to me
"son, dont you ever back down to no one",
cuz i'll be there, dont show no fear.
Nebudu váhat,
pokud budu čekat, dám se do šance a já dotírat žít život tímto způsobem.
si můžete přečíst mou tvář,
Není způsob, jak uvidíme, a zase odejít, takže stačí, aby svou chybu.
Takže když přijde čas i dont péče,
až přijde čas Budu tam,
až přijde čas show žádný strach,
Protože jeho čas a IM tady.
Nebudu ztrácet tvář, budu šetřit,
všechno, co jsem cuz to je, jak jsem byla podána.
Nebudu váhat,
když čekám i dát do šance a já dotírat žít život tímto způsobem.
Jeden moudrý muž kdysi řekl mi
"Synu, dont jste někdy zpátky do nikoho",
cuz budu tam, dont show žádný strach.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy