Texty písní Madball Hold It Down Still Searching

Still Searching

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

new times draw upon me i cant forsee whats next.
but i feel free to do what i have to do,
i answer to, only g.o.d. i look up to. cant say ive changed,
cant say that im still the same.
i mintain through my mindstrains to figure out the next move without pain.
still searching for teh way to work it out,
soul searching cant do nothing about what lies next on lifes list,
will i live, will we ever get out?
trapped visions that i must believe,
so far away from i cant retreat.
sometimes i find a way to get mine,
other times im lost, im blind.
the pressure gets hard B,
i cant lose track its always on me.
i cant stray cuz it wont go away,
gotta figure out the next move day by day.
times out!
do or die, its my time, its my life, its my time,
do or die. do or die, its our time-its our lives.
times out.
Nové doby čerpat mne já dotírat forsee co je vedle.
ale cítím svobodně dělat to, co mám dělat,
i odpověď na otázku, pouze g.o.d. Podívám se do. převýšení říci Ive změnil,
převýšení říci, že jsem pořád stejný.
i mintain prostřednictvím mé mindstrains přijít na to, příští krok bez bolesti.
stále hledá způsob, jak přijít na to,
duše hledání převýšení dělat nic o tom, co leží vedle na životy seznamu,
budu žít, budeme někdy ven?
pasti vize, že musím věřit,
tak daleko od nemůžu ustoupit.
Někdy jsem najít způsob, jak se dostat dolu,
Jindy im ztratil, IM slepý.
tlak dostane tvrdý
Nechci ztratit své cestě vždy na mě.
Nechci zbloudilý cuz je zvyklý jít pryč,
Musím přijít na to, že další krok ze dne na den.
krát ven!
udělat nebo zemře, jeho můj čas, jeho život, jeho můj čas,
do nebo zemřít. udělat nebo zemřít, její našeho času-jeho našeho života.
krát ven.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy