Texty písní Madball Legacy Heavenhell

Heavenhell

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

God help me
Guide me towards righteousness Lord, once again
Please give me back the innocence of my youth
That was taken from me so long ago
Out of my control
I do not lay the blame on anyone
Only you can save my soul,

I'm calling
I'm calling out, I'm calling, is anyone listening?
I'm calling
I'm calling out, I'm calling, are you listening?
Cause I'm trying to fight it with all my heart and soul,
Strength and hope, is it all my fault?
I can't deny it, sometimes I lose control
I lose all hope

God save me now
From my past and present sins once again
Please give me the peacefulness of my youth
That I've never had
I keep it all inside, for the sake of pride
I will not disrespect my family
Only you know what I hide

I'm calling
I'm calling out, I'm calling, are you listening?
Cause I'm trying to fight it with all my heart and soul,
Strength and hope, is it all my fault?
I can't deny it, sometimes I lose control
I lose all hope

Until then, it feels like
I'm caught between
Heaven and Hell

Please take away the sins of me and my father
Give me the strength to prevail
If you forgive me, then I'll forgive myself
Bože, pomoz mi
Průvodce mi k spravedlnosti Pane, ještě jednou
Dejte mi prosím zpět nevině mého mládí
To bylo převzato z mně to tak dávno
Z mé kontroly
Nechci svalovat vinu na někoho
Pouze můžete ušetřit mou duši,

Volám
Já jsem volal, volám, je někdo poslouchá?
Volám
Já jsem volal, volám, posloucháš?
Protože já jsem se snaží bojovat s celým svým srdcem a duší,
Síla a naděje, je to všechno moje vina?
Nemůžu popřít, někdy jsem ztratil kontrolu
I přijít o všechny naděje

Bože, chraň mě teď
Z mé minulé i současné hříchy znovu
Dejte mi prosím mírumilovnost mého mládí
To jsem nikdy neměl
I to dusit v sobě, kvůli hrdosti
Nebudu neúctu mé rodině
Jen ty víš, co jsem skrýt

Volám
Já jsem volal, volám, posloucháš?
Protože já jsem se snaží bojovat s celým svým srdcem a duší,
Síla a naděje, je to všechno moje vina?
Nemůžu popřít, někdy jsem ztratil kontrolu
I přijít o všechny naděje

Do té doby je to pocit,
Já jsem chytil mezi
Heaven and Hell

Prosím, který snímáš hříchy mě a mého otce
Dej mi sílu zvítězit
Pokud si odpusť mi, pak jsem si neodpustím
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy