Texty písní Madball Look My Way Look My Way

Look My Way

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Look my way, don't hide your face in shame
To me your all the same

I don't need your respect

Our pride and shame, we've held strong through the years
We've come this far, and I see very clear
You faked a smile to show me how much you care
You hypocrites get no respect over here

I know your game B
I keep going strong
You can't fake me
I keep movin on

I see right through your games and all your phony ways, in my world you have no say
Go your way, cause i know they'll be a day, when you'll be forced to look my way

Our pride and shame, we've always kept it real
No need to front, or hide the way I feel
You live a lie, afraid to look me in the eye
You have alot to say, so speak your mind

I know your game B
I keep going strong
You can't fake me
I keep movin on

I'm not to blame
When all your shit blows up in your face
I'm not to blame
Cause someone's bound to put you in your place
I'm not to blame
For all the times that you were afraid
To just look my way

You hide your face in shame, cause you have no integrity, and to me your all the same

I don't need your respect

Our pride and shame, we've held strong through the years
We've Come this far, and I see very clear
You faked a smile to show me how much you care
You hypocrites get no respect over here

I know your game B
I keep going strong
You can't fake me
I keep movin on
Podívej se mi z cesty, nejsou skrýt svou tvář v hanbě
Chcete-li mi všechny stejné

Nepotřebuju tvůj respekt

Naše pýcha a stud, jsme se konalo silný během těch let
Přišli jsme takhle daleko, a vidím velmi jasně
Ty falešný úsměv, aby mi ukázal, jak moc vám záleží
Pokrytci, dostat žádný respekt sem

Vím, že vaše hra B
I dál silný
Nemůžete falešný mě
Pořád posun na

Vidím skrz vaše hry a všechny vaše falešné cesty, v mém světě budete mít žádné slovo
Jdi svou cestou, protože vím, že bude den, kdy budete nuceni hledat svou cestu

Naše pýcha a stud, jsme vždy drželi to v reálném
Není potřeba na přední, nebo skrýt to, co cítím
Můžete žít ve lži, strach podívat se mi do očí
Máš hodně co říci, tak Vyjádříte svůj názor

Vím, že vaše hra B
I dál silný
Nemůžete falešný mě
Pořád posun na

Nejsem na vině
Když všechny vaše sračky fouká do obličeje
Nejsem na vině
Příčina někdo povinen dát vám ve vašem místě
Nejsem na vině
Pro všechny časy, které jste se báli
Jen se podívejte na mé cestě

Můžete skrýt svou tvář v hanbě, protože nemáte integrity, a ke mně vaše všichni stejní

Nepotřebuju tvůj respekt

Naše pýcha a stud, jsme se konalo silný během těch let
Přišli jsme takhle daleko, a vidím velmi jasně
Ty falešný úsměv, aby mi ukázal, jak moc vám záleží
Pokrytci, dostat žádný respekt sem

Vím, že vaše hra B
I dál silný
Nemůžete falešný mě
Pořád posun na ...
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy