Texty písní Madonna Confessions on The Dance Floor Jump

Jump

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

There's only so much you can learn in one place
The more that I wait, the more time that I waste

I havn't got much time to waste
It's time to make my way
I'm not afraid of what I'll face
But I'm afraid to stay
I'm going down my road and I can make it alone
I'll work and I'll fight till I find a place of my own

[Chorus]
Are you ready to jump
Get ready to jump
Don't ever look back oh baby
Yes, I'm ready to jump
Just take my hand
get ready to jump

We learned out lesson from the start
My sisters and me
The only thing you can depend on
Is your family
Life's gonna drop you down like a limb from a tree
It sways and it swings and it bends until it makes you see

[Chorus]

Are you ready?

There's only so much you can learn in one place
The more that you wait
The more time that you waste

I'll work and I'll fight till I find a place of my own

It sways and it swings and it bends until you make it your own

I can make it alone [repeat]
(my sisters and me)
Čím více, že budu čekat, tím více času, že jsem odpad

I ses moc času nazbyt
Je na čase, aby se moje cesta
Nebojím se toho, co budu tvář
Ale já se bojím, aby zůstali
Jdu dolů mé cestě a můžu dělat to sám
Budu pracovat a já budu bojovat až jsem najít místo své vlastní

[Chorus]
Jste připravena na skok
Připravte se na skok
Nikdy ohlédnout oh bejby
Ano, jsem připravena na skok
Jen vezmi mě za ruku
připravte se na skok

Naučili jsme se ven lekci od začátku
Moje sestry a já
Jediná věc, kterou se můžete spolehnout na
Je vaše rodina
Život je ti kapky vás jako úd ze stromu
To se houpe a houpačky a to se ohýbá, dokud to dělá vidíte

[Chorus]

Jste připraveni?

Je tu jen tolik, se můžete dozvědět na jednom místě
Čím více budete čekat, že
Více času, že jste odpad

Budu pracovat a já budu bojovat až jsem najít místo své vlastní

To se houpe a houpačky a to se ohýbá, dokud byste to udělat svůj vlastní

Mohu to udělat sám [opakovat]
(Mé sestry a mě)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy