Texty písní Madonna Evita ANOTHER SUITCASE IN ANOTHER HALL

ANOTHER SUITCASE IN ANOTHER HALL

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

ANOTHER SUITCASE IN ANOTHER HALL

I don't expect my love affairs to last for long
Never fool myself that my dreams will come true
Being used to trouble I anticipate it
But all the same I hate it, wouldn't you?

So what happens now?
Another suitcase in another hall
So what happens now?
Take your picture off another wall
Where am I going to?
You'll get by, you always have before
Where am I going to?

Time and time again I've said that I don't care
That I'm immune to gloom
That I'm hard through and through
But every time it matters all my words desert me
So anyone can hurt me
And they do

So what happens now?
Another suitcase in another hall
So what happens now?
Take your picture off another wall
Where am I going to?
You'll get by, you always have before
Where am I going to?

Call in three months time and I'll be fine, I know
Well maybe not that fine
But I'll survive anyhow
I won't recall the names and places of each sad occasion
But that's no consolation
Here and now

So what happens now?
Another suitcase in another hall
So what happens now?
Take your picture off another wall
Where am I going to?
You'll get by, you always have before
Where am I going to?

Don't ask anymore
DALŠÍ kufrem v jiném chodba

Neočekávám, že moje láska věcí trvat dlouho
Nikdy jsem blázen, že mé sny se stanou skutečností
Se používá pro problémy I předjímat, že
Ale všichni stejní Nenávidím to, ne?

Takže co se stane teď?
Další kufr v jiném sále
Takže co se stane teď?
Vezměte si obrázek od jiné stěny
Kde to mám?
Dostanete od, vždy budete mít před
Kde to mám?

Znovu a znovu jsem si říkal, že mi to jedno
, Že jsem imunní vůči přítmí
Že jsem tvrdý skrz naskrz
Ale pokaždé, když je to důležité všechny moje slova poušť mě
Takže někdo může ublížit mne
A dělají

Takže co se stane teď?
Další kufr v jiném sále
Takže co se stane teď?
Vezměte si obrázek od jiné stěny
Kde to mám?
Dostanete od, vždy budete mít před
Kde to mám?

Volejte za tři měsíce čas a budu v pohodě, já vím
No možná ne, že pokuta
Ale já přežiju stejně
Nebudu připomenout jmen a míst jednotlivých smutné příležitosti
Ale to není útěcha
Tady a teď

Takže co se stane teď?
Další kufr v jiném sále
Takže co se stane teď?
Vezměte si obrázek od jiné stěny
Kde to mám?
Dostanete od, vždy budete mít před
Kde to mám?

Neptejte se už
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy